Nová Dubnica

Saleziánske dielo v Novej Dubnici pozostáva z farnosti sv. Jozefa Robotníka a oratória s mládežníckym strediskom, ktoré ponúka rôzne športové aj duchovné aktivity ako aj formáciou budúcich animátorov. Saleziáni spravujú aj filiány kostol Nanebovzatia Panny Márie v Kolačíne.

Komunita

  • Tibor Haluška
  • Daniel Imriška
  • František Kubovič
  • Pavol Nizner
  • Bohumil Piešťanský
  • Peter Šinčík
  • Štefan Wallner

Kontakt

Saleziáni don Bosca, M. Gorkého 23, 018 51 Nová Dubnica

e-mail: novadubnica@saleziani.sk

web: salezianinovadubnica.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.