Nová Dubnica zažila Deň otvorenia dverí

(Nová Dubnica, 9. októbra 2017) – Saleziánske oratórium a mládežnícke stredisko v Novej Dubnici opäť otvorilo svoje brány. V nedeľu 17. septembra počas tradičného Dňa otvorenia dverí oratória a mládežníckeho strediska predstavili saleziáni farníkom ich fungovanie v novom školskom roku.

Napriek vytrvalému dažďu sa podujatia zúčastnilo približne 60 ľudí. Organizátori pripravili pre deti a starších rôzne hry a súťaže. K dispozícii bola aj čajovňa, kde sa rodičia mohli porozprávať a vychutnať si príjemné popoludnie v saleziánskom stredisku. 

Katarína Košíková, Marek Michalenko SDB

foto: Jozef Ragula SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.