Nová Generálna rada začala zasadanie

(Rím, Taliansko, 4. júna 2014) – Včera ráno, 3. júna, sa začalo letné zasadanie novej Generálnej rady. Bude trvať až do piatku, 11. júla. Počas týchto šiestich týždňov bude nová rada zvolená 27. Generálnou kapitulou pripravovať hlavné línie na nasledujúcich šesť rokov.

Pri tejto príležitosti prvýkrát predchádzalo zasadaniu Generálnej rady špeciálne stretnutie radcov zodpovedných za rôzne sektory (formáciu, pastoráciu mládeže, misie, sociálnu komunikáciu a ekonomické oddelenie) s vikárom a hlavným predstaveným, aby sa dobre pripravili na prácu.

Hlavnou úlohou členov počas tohto letného stretnutia, okrem toho, že sa chcú viac spoznať a viac spolupracovať, bude pripraviť program hlavného predstaveného a Rady na nasledujúce šesťročné obdobie (2014-2020), ktorý bude založený na pokynoch 27. Generálnej kapituly, a zároveň zhodnotiť poslednú kapitulu.

Medzi témami, ktorými sa budú zaoberať, je Heslo na rok 2015, napredovanie projektov na saleziánskych miestach a overenie priebehu prípravy na dve nadchádzajúce dôležité udalosti: dvojsté výročie narodenia dona Bosca a účasť saleziánskej rodiny na Expo 2015 v Miláne.

2014 06 04 ANS Hlavna rada

ANS, tl

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.