Nová kniha prináša fakty zo života budúceho blahoslaveného Titusa Zemana

(Bratislava, 13. septembra 2017) – Vychádza 208 stranová publikácia o osobe Titusa Zemana s príspevkami šiestich autorov pod názvom Neodpočívaj, pomáhaj. Novinka prináša fakty zo života slovenského saleziána mučeníka a pohľady na jeho osobnosť.

Publikáciu zostavil Peter Slepčan v spolupráci s Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou UK v Bratislave. Okrem životopisných faktov autori približujú osoby a osobnosti späté so ctihodným Titusom Zemanom, postupy v procese blahorečenia, ale aj pojmy mučeníctvo či svätosť. Nad hrobom zosnulého sa zvykne hovoriť: „Odpočívaj v pokoji.“ Nad hrobom zosnulého saleziána Titusa Zemana však v januári roku 1969 jeho provinciál nepovedal tieto zvyčajné slová, ale ich pravý opak: „Neodpočívaj, pomáhaj!“

Emília Hrabovec vo svojom príspevku približuje obrovské dielo, ktoré vykonali kňazi, čo sa dostali za hranice vďaka Titusovi, predovšetkým v Slovenskom ústave svätých Cyrila a Metoda. Juraj Vittek sa zamýšľa nad mučeníctvom a svätosťou z teologického hľadiska ako nad darom. Rastislav Hamráček sumarizuje poklad, ktorý vďaka Titusovmu nasadeniu za kňazské povolania Cirkev získala. Róbert Letz dokumentuje neuveriteľne krutý súdny proces s Titusom Zemanom. Jozef Slivoň umožňuje vytvoriť si predstavu, čo všetko sa musí udiať, kým Cirkev vyhlási niekoho za blahoslaveného. Peter Slepčan predstavuje osobu Titusa Zemana v súvislostiach, najmä tých vajnorských, a upozorňuje na styčné body jeho života  a svedectva s ďalším kandidátom na blahorečenie – biskupom Michalom Buzalkom.

Novinka vydavateľstva Dobrá kniha má 208 strán s fotografiami. Záujemcovia si ju môžu objednať v predpredaji, v internetovom obchode www.dobrakniha.sk či kúpiť v kníhkupectvách.

Zdroj: TK KBS

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.