Nová pamätná tabuľa dona Titusa Zemana

(Trnava, 5. novembra 2012) – V nedeľu 4. novembra 2012 bola v Trnave na budove bývalého seminára Marianum slávnostne odhalená pamätná tabuľa saleziánskemu kňazovi, trpiteľovi pre vieru a pedagógovi donovi Titusovi Zemanovi, ktorý v tejto budove pôsobil ako profesor v rokoch 1943-1949. Odhaleniu prechádzala pontifikálna svätá omša v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, ktorej hlavným celebrantom bol Mons. Ján Orosch, titulárny biskup seminský a apoštolský administrátor Trnavskej arcidiecézy a koncelebrovali viacerí saleziánski kňazi a diecézni kňazi z Arcibiskupského úradu. Vicepostulátor kauzy blahorečenia Božieho služobníka Titusa Zemana don Jozef Slivoň SDB v homílii priblížil jeho pôsobenie na gymnáziu v Trnave, prevádzanie saleziánskych klerikov cez hranice za účelom dokončenia teologických štúdií ale aj uväznenie a utrpenie po tretej neuskutočnenej výprave. Po skončení sv. omše Mons. Ján Orosch požehnal pamätnú tabuľu s textom: „prof. T itus Zeman, kňaz salezián, pôsobil v Trnave v rokoch 1943 – 1949.“ Na záver odznela báseň o T. Zemanovi a pieseň v podaní herca Antona Baláža, bývalého saleziánskeho oratoriána. V tomto roku boli už odhalené pamätné tabule T. Zemanovi v Šaštíne, vo Vajnoroch a v Bratislave.

121105_tabula_1.jpg121105_tabula_2.jpg121105_tabula_3.jpg

Peter Sandtner

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.