Nové tváre vo vedení saleziánskej provincie

(Rím, 6. apríla 2017) – Hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime schválil 3. apríla 2017 dôležité menovania pre riadenie slovenskej provincie saleziánov.

Provinciálnym vikárom na najbližšie tri roky bude don Peter Bučány (49), rodák z Trnavy. Saleziánom sa stal 25. 1. 1988, za kňaz bol vysvätený 25. mája 1993. V ostatných šiestich rokoch bol direktorom saleziánskeho domu v Bratislave – Trnávke. Službu vikára doteraz tri roky vykonával don Ján Martiška.

Hlavný predstavený menoval aj nového provinciálneho ekonóma, ktorým bude don Andrej Kňaze (40), z Bošian. Saleziánom sa stal v roku 2000 a kňazom v roku 2009. Službu ekonóma ostatných šesť rokov vykonával don Jozef Sarnecký.

Za členov provinciálnej rady na ďalšie tri roky boli vymenovaní: don Pavol Grach (druhé trojročie) – bude zároveň delegátom pre saleziánsku rodinu; don Peter Lukáčik (prvé trojročie) a don František Kubovič (prvé trojročie).„Ďakujem spolubratom, že prijali túto službu pre slovenskú provinciu. Vyprosujme im dary Ducha Svätého,“ napísal slovenským saleziánom v oznámení nových menovaní provinciál don Jozef Ižold.

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.