Nové video „Drahí spolubratia“, so slovenskými titulkami

(Rím, 4. decembra 2020) – Od polovice novembra je k dispozícii na webe nové video z rubriky „Drahí spolubratia“, ktoré hlavný predstavený, don Ángel Fernández Artime, nahral na Valdoccu. Teraz si video môžete pozrieť aj so slovenskými titulkami.

Nástupca dona Bosca hovorí k saleziánskej rodine z múzea Dom dona Bosca, z miesta, ktoré znovu otvorilo svoje brány 4. októbra, „aby nám ponúklo hlbokú a pravú skúsenosť salezianity, ktorá nám umožní dotknúť sa rukami skutočného príbehu dona Bosca: jeho snov, jeho reality, jeho viery, jeho problémov.“

Na Valdoccu hlavný predstavený prechádza bohatú a hlbokú saleziánsku históriu, ktorej protagonistami je aj veľa mladých ľudí, ktorí sa rozhodli žiť „svätým životom“ a slúžiť iným podľa príkladu dona Bosca.

„Je to tu, drahí spolubratia-všetci, kde nás don Bosco čaká, aby sme podnikli cestu, – pripomína hlavný predstavený – duchovnú a vnútornú cestu, aby sme sa z blízka dotkli tej istej skúsenosti, ktorú on prežil.“

ANS, OnMiSDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.