Nové vydanie časopisu Don Bosco dnes prináša inšpiratívne čítanie počas letných dní

(Bratislava, 7. júla 2023) – Saleziáni na Slovensku čoskoro oslávia 100 rokov od príchodu na toto územie – presnejšie, od otvorenia saleziánskeho domu v Šaštíne. V lete 1923 síce ešte nebolo jasné miesto, ale predstavení saleziánskej rehole v Turíne už dospeli k rozhodnutiu, že v ďalšom roku sa otvorí prvý saleziánsky ústav aj v Československu. Ako sa to všetko začalo sa dočítate v aktuálnom vydaní časopisu Don Bosco dnes.

Čaká vás toto leto dlhá rodinná cesta autom? Prekvapila vás choroba alebo zlé počasie a ste nútení zostať niekoľko dní doma? Nezmestia sa vám do batožiny už ďalšie knihy? Využívajme technológie v prospech našej rodiny, naučme sa spoločne o nových funkciách či aplikáciách, privítajme ich pomoc v tej najvhodnejšej chvíli. V rubrike mediálna výchova prinášame niekoľko konkrétnych tipov, ako im dať priestor v nasledujúcich prázdninových týždňoch.

V stredoveku sa veľkosť a sláva mesta hodnotila podľa toho, či a aké vlastnilo relikvie. Čo je relikvia a ako si ju uctievať? Prečo sú svätci zároveň patrónmi pre rôzne potreby, problémy či choroby? V čom nám môže byť nápomocný bl. Titus Zeman prezradí don Jozef Luscoň v článku Šírenie úcty k svätým a donovi Titusovi.

Mesiac august je pre sestry saleziánky vzácny. Každoročne 5. augusta slávia deň založenia Inštitútu dcér Márie Pomocnice, ktoré sa uskutočnilo v Mornese v roku 1872, keď svätá Mária Dominika Mazzarellová a ďalších desať noviciek zložili svoje prvé rehoľné sľuby v prítomnosti svätého Jána Bosca. Čo sa odohralo v tento slávnostný deň 5. augusta 1872 v Mornese sa dočítate v rubrike saleziánska rodina.

Nenechajte si ujsť časopis Don Bosco dnes zadarmo a kontaktujte nás na emailovej adrese donboscodnes@saleziani.sk či donboscodnes.sk.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.