Nové zloženie provinciálnej rady slovenských saleziánov

(Rím 24. apríla 2020) – Hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime o svojou radou schválil návrhy nových členov provinciálnej rady pre slovenskú provinciu na najbližšie tri roky. Menovanie nového provinciála, ktorého mandát trvá šesť rokov, sa uskutočnilo ešte v decembri minulého roka a stal sa ním don Peter Timko (47), doterajší magister novicov a direktor komunity v Poprade.

Od 1. septembra spolu s novým provinciálom nastúpia do svojich úloh ako členovia provinciálnej rady aj títo spolubratia (uvádzame kompletné obsadenie provinciálnej rady):

vikár provinciála don Peter Jacko (42), doterajší direktor komunity v Trnave,provinciálny ekonóm don Andrej Kňaze (43), potvrdený na druhé trojročie,radca a delegát pre pastoráciu mládeže don Ján Holubčík (43), potvrdený na druhé trojročie,radca a delegát pre formáciu don Pavol Drška (42), aktuálny direktor komunity Košice-Kalvária,radca don Pavol Dzivý (53), aktuálny direktor pastoračnej komunity v Žiline,radca Radovan Rumanovič (39), spolubrat koadjútor v komunite Bratislava-Trnávka,radca don Stanislav Seman (54), člen komunity v Prešove,a v úlohe provinciálneho sekretára zostáva don Jozef Skala (49).

2020 04 25 nova-pr

Provinciálna rada v tomto novom zložení začne svoju činnosť od 1. septembra, kedy sa uskutoční uvedenie do úradu nového provinciála dona Petra Timka.

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.