Novembrový Rebrík je plný svetla sviec

(Bratislava, 2. novembra 2022) – Začiatkom novembra viac spomíname na tých, ktorí už zomreli a častejšie chodievame na cintorín. Nie sú to však smutné dni. Naopak, sú to dni milostí pre duše v očistci, keď im naša modlitba pomáha dosiahnuť nebo. To zdôrazňuje aj téma novembrového čísla SVIEČKA ZA BLÍZKEHO, v ktorej si uvedomujeme silu spoločenstva svätých i to, aká dôležitá je naša modlitba za duše v očistci.

Nové novembrové vydanie Rebríka TU.

Čím je zaujímavá farnosť Rabčice? Radi vám ju predstavíme. Farský kostol je zasvätený Všetkým svätým. Niektorí starší obyvatelia hovoria, že si nevedeli vybrať jedného svätého, tak si zvolili všetkých. O kostole, zaujímavostiach farnosti a o živote v nej čitateľom Rebríka porozprávajú Patrik a Veronika v rubrike Za dverami farnosti.

Každý čitateľ si môže pripraviť venček, ktorý počas prvých ôsmich novembrových dní môže postupne zaplniť modlitbami za zosnulých – každý deň za jedného z nich. Venček plný modlitieb ponúka stredová vystrihovacia dvojstránka.

Život je úžasný dar od Pána Boha. Boh nám ho dáva a my ho s vďačnosťou prijímame. Sú však aj deti, ktoré sa nemohli narodiť. Zomreli predtým, ako prišli na svet. Je správne uctiť si aj ich životy. Aj čitatelia časopisu Rebrík sa môžu zapojiť kampane Sviečka za nenarodené deti. Ako? To sa dočítajú na strane 25 v rovnomennom článku.

Viac informácií o časopise, ako aj možnosti objednať si predplatné, nájdete na www.rebrik.sk.

Informovali: Katarína Jantáková, Peter NovákVydavateľstvo DON BOSCO

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.