Novembrový Rebrík rozpráva o slobode

(Bratislava, 15. novembra 2021) – V súčasnosti sa často rozpráva o práve na slobodu a o obmedzovaní slobody. Téma novembrového Rebríka Sloboda pomôže čitateľom nájsť odpovede na otázku Kedy sme slobodní? Zároveň ponúka rozhovor detí, ktoré sa rozprávajú o dobe, keď ľudia žili v neslobode komunistického útlaku. Tak sa pred čitateľmi otvárajú časom a spomienkovým optimizmom zakrývané negatívne aspekty totality a viac môžu byť vďační za slobodu, v ktorej môžu vyrastať.

Rozprávanie o neslobode v totalite plasticky doplní pani Anna Daňková. V rubrike Vypátrali sme pre teba rozpráva napínavý príbeh ich rodiny v 50. rokoch minulého storočia z pohľadu 12-ročného dievčaťa. Viac už neprezradíme – čítajte na strane 28 – 29.

V strede novembrového čísla si čitatelia nájdu knižku Verím v spoločenstvo svätých. Je to novembrová oktáva, ktorú si deti môžu zložiť. Každý deň od 1. do 8. novembra si môžu vybrať jedného zosnulého z rodiny alebo zo známych, za ktorého budú obetovať svoje modlitby a dobré skutky. Pri modlitbách ich postupne bude sprevádzať osem svätých, ktorí už dosiahli nebo.

V rubrike Na ceste so svätými sa deti prostredníctvom komiksového príbehu zoznámia so svätým Albertom, ktorého zaujímala príroda, vesmír. Tento dar ďalej rozvíjal a stal sa z neho múdry a svätý človek. Aké dary sme dostali my a ako ich ďalej rozvíjať, aby sme sa stali svätými? Túto odpoveď spolu so svätým Albertom môžeme hľadať na strane 24.

Spolu s deťmi si možno zahrať divadlo – krátku scénku o svätom Martinovi, na ktorého si v novembri spomíname. Scenár čitatelia nájdu na strane 25 v príbehu Zvláštny sen.

Rebrík si môžete objednať na eshope Vydavateľstva DON BOSCO www.donbosco.sk, cez stránku časopisu www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 0910 777 587.

Informovali: Katarína Jantáková, Peter Novák

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.