Novéna 2020 k Panne Márii Pomocnici

(Turín, 14. mája 2020) – V tomto roku bude mať tradičný deviatnik k Panne Márii Pomocnici, od 15. do 23. mája, celkom špecifický význam – vzhľadom na krízovú situáciu po rozšírení koronavírusu, ktorá už niekoľko mesiacov sužuje celé ľudstvo.

CELÝ DEVIATNIK SI STIAHNETE TU: formát A4 (PDF) ¦ formát pre mobil (PDF)

Liturgické slávenie Panny Márie Pomocnice, ktorá sa tradične slávi 24. mája, sa tento rok – pretože na tento dátum padne 7. veľkonočná nedeľa – posúva na nasledujúci deň pondelok 25. mája.

Novéna, ktorú budeme prinášať denne od piatku 15. mája až do soboty 23. mája, sa inšpiruje na texte modlitby napísanej veľkými písmenami na vnútornej rímse Baziliky Márie Pomocnice v Turíne. Modlitba je tam napísaná v latinčine v tomto znení:

“SANCTA MARIA, succurre miseris, iuva pusillanimes, refove flebiles, ora pro populo, interveni pro clero, intercede pro devoto femineo sexu, sentiant omnes peccatores tuum iuvamen, quicumque tuum sanctum implorant auxilium”    

(„SVÄTÁ MÁRIA, pomáhaj biednym, posilňuj malomyseľných, poteš plačúcich, pros za ľud, prihováraj sa za kňazov, oroduj za zbožné ženské pokolenie. Nech tvoju pomoc pocítia všetci hriešnici a všetci, ktorí úpenlivo prosia o tvoju svätú pomoc.“)

Deviatnik bude každý deň spočívať v krátkom komentári ku zvolaniam z modlitby – texty pripravuje hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime, nasledovať bude svedectvo zo života svätých saleziánskej rodiny, ktorí prežili aj časy epidémií – texty pripravuje generálny postulátor don saleziánov don Pierluigi Cameroni.

Nebude chýbať návrh konkrétneho skutku na daný deň a osobitné zverenie sa Márii Pomocnici, čím obnovíme, v duchu dona Bosca, našu dôveru v Najsvätejšiu Máriu, v tejto chvíli veľkej skúšky a utrpenia, ale aj solidarity, viery a nádeje.

 

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.