Novéna 2020 k Panne Márii Pomocnici – 3. deň (17. mája)

SVÄTÁ MÁRIA, pomáhaj biednym, posilňuj malomyseľných, poteš plačúcich, pros za ľud, prihováraj sa za kňazov, oroduj za zbožné ženské pokolenie. Nech tvoju pomoc pocítia všetci hriešnici a všetci, ktorí úpenlivo prosia o tvoju svätú pomoc!

3. deň: IUVA PUSILLANIMES – POSILŇUJ MALOMYSEĽNÝCH

Vysoký stupeň svätosti, čiže čistota hrdinských ideálov priťahuje skrz očarenie dokonalosťou. Aj ustráchané srdce je nimi priťahované, aj keď je častokrát vyplašené stúpaním hore. Ale očarenie zostane. A musí zostať. Nikdy neznižujme vrchol len preto, lebo je ťažké kráčať hore. Nikdy nestanovujme dokonalosť podľa našich síl. Pozerajme, často sa zahľaďme sa na cieľ, ktorý je vždy vyvýšený a ďaleko, aby sme z neho čerpali energiu, ktorá nám pomôže s nadšením prekonať limity a hriechy. Toto si vyžaduje stály a nepretržitý zvyk adorácie a kontemplácie. Mária nám pomáha zvíťaziť nad strachom a rezignáciou pred námahami a skúškami života. Mama Margita je veľkým svedkom tejto duševnej sily a kresťanskej solidarity.

„Požehnaná si, dcéra, od Boha najvyššieho nad všetky ženy na zemi. A zvelebený je Pán, náš Boh, ktorý stvoril nebo i zem. S jeho pomocou sa ti podarilo udrieť a odťať hlavu vodcovi našich nepriateľov.“ (Jdt 13, 18)

Svedectvo: Ctihodná mama Margita Occhienová – Oltárny obrus

Počas epidémie cholery v roku 1854 dala aj mama Margita veľké svedectvo veľkodušnej lásky. Chlapci sa na ňu vždy obracali, keď niečo potrebovali. Keď sa stalo, že našli chorého, ktorému chýbala plachta, deka alebo košeľa, chlapci utekali za mamou Margitou, ktorá zabezpečila veci vždy podľa potreby. V priebehu niekoľkých dní nemali vnútri už úplne nič, čo by sa mohlo použiť na prikrytie postele.

V tejto situácii jeden mladý ošetrovateľ sa bežal vyžalovať mama Margite: „Je tu jeden chudobný chorý, ktorý sa trasie v biednej posteli bez plachty.“ Úzkostlivo všetko prekutrali ale nenašli nič okrem obrusu na stôl. „Zober a utekaj, skríkla mama Margita, nemáme už viac nič iné“. Hneď na to sa objavil ďalší chlapec, ktorý si tiež pýtal. Margita letí a vezme oltárnu plachtu z oltára, humerál, albu, a s dovolením dona Bosca daruje aj tieto predmety z kostola.

Bez toho, že by to bola vedela, urobila to, čo už pred storočiami napísal sv. Ján Chrizostom, veľký učiteľ Cirkvi, keď komentoval Matúšovo evanjelium: „Chceš si uctiť Kristovo telo? Nedovoľ, aby bolo predmetom zneuctenia vo svojich údoch, čo znamená v chudobných, tých, ktorí nemajú chlieb a oblečenie. Nechváľ ho tu v kostole hodvábnymi látkami, pričom vonku ho prehliadneš, keď trpí kvôli zime alebo nahotou. Ten ktorý povedal: „Toto je moje telo“, to potvrdil aj svojím slovom a povedal aj: „Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť.“ A: „Vtedy im on odpovie: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili“. Kristovo telo, ktoré je na oltári, nepotrebuje plášte, ale čisté duše; pričom to, ktoré je vonku, potrebuje veľkú starostlivosť.“

Cholera bola pre ňu príležitosťou, v ktorej mohla darovať srdce mamy. Don Bosco potom prijal dvadsiatku chlapcov, siroty, ktoré ostali po cholere, a medzi nimi aj dvoch bratov Enriovcov. Jeden z nich, Pietro, vydal svedectvo: „Niekoľko dní po tom, ako sme boli prijatí do Oratória, ja som mal v tom čase trinásť rokov a môj brat jedenásť, moja mama zomrela na choleru a môjmu otcovi sa v tom čase veľmi zhoršil stav. Od toho okamihu som navždy ostal v Oratóriu dona Bosca, kde on a jeho matka nás prijímali s veľkou láskou. A my sme pozerali na mamu dona Bosca, ako by bola naša, prejavovali sme jej veľkú lásku a všetci sme boli spokojní a šťastní.“ Mama Margita bola živým znakom materstva Panny Márie, ktorá sa stará o svoje deti.

Osobný záväzok: Prekonáme strachy a odpor, ktorý nás blokuje v láske k blížnemu.

Úkon zverenia sa

Ó, Mária Pomocnica,Tak, ako to robil náš otec don Bosco s chlapcami z oratória na Valdoccuv časoch cholery,aj my, vo svete zasiahnutom epidémiou koronavírusu,chceme ako saleziánska rodinavyjadriť naše synovské odovzdanie sa do tvojho srdca Matky.Poteš chorých a ich rodiny.Podopieraj lekárov a zdravotnícky personál.Pomáhaj všetkým členom spoločnosti a tým, ktorí vládnu.Ujmi sa všetkých, ktorí zomreli v dôsledku tejto epidémie.Predovšetkým obnov v každom z nás, v našich komunitách, v našich rodinách vieru v tvojho Syna Ježiša, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych.Slovami dona Bosca sa obraciame na teba:Mária, Panna mocná, veľká a slávna opora Cirkvi, hrozná ako vojsko zoradené do boja. Ty sama vyvraciaš všetky bludy sveta. Ochráň nás pred nepriateľom v našich úzkostiach, zápasoch a ťažkostiach a v hodine našej smrti nás prijmi do večnej radosti. Amen.

 

 

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.