Novéna 2020 k Panne Márii Pomocnici – 5. deň (19. mája)

SVÄTÁ MÁRIA, pomáhaj biednym, posilňuj malomyseľných, poteš plačúcich, pros za ľud, prihováraj sa za kňazov, oroduj za zbožné ženské pokolenie. Nech tvoju pomoc pocítia všetci hriešnici a všetci, ktorí úpenlivo prosia o tvoju svätú pomoc!

5. deň: ORA PRO POPULO – PROS ZA ĽUD

Pri pohľade na mocnú a milosrdnú Máriu si ľudia uvedomia radikálnu prázdnotu svojho bytia, čo je vlastne skutočnosť hriechu. Na Máriu hľadíme ako na radikálne inú od nás, lebo je „celá svätá“, „celá čistá“, ideál kresťana, znamenie pravého života. Dôsledkom toho ľudia vnímajú inštinktívnym spôsobom svätosť Panny Márie a preto sa k nej modlia a kontemplujú ju. Toto presvedčenie je zhrnuté v slovách: „Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych“. V Márii ľud chváli Boha, ktorý v nej našiel stvorenie plné prijatia, našiel v nej bezvýhradné „áno“ a vytvoril z nej žiarivú existenciu, aj keď žila v skrytosti, pokore a prežívala mnohé bolesti. Dnes nás bude sprevádzať svedectvo Márie Mazzarellovej, ktorá sa ako mladé dievča zverilo Panne Márii a prežila čas „orezávania“ ako čas milosti.

„Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske.“ (Ef 1, 3-4)

Svedectvo: Svätá Mária Dominika Mazzarelová – Orezaný vinič prinesie viac ovocia

V roku 1860 bola v Mornese veľká epidémia týfusu. Aj na vŕškoch Mornese bolo veľa mŕtvych. V istej rodine boli zasiahnutí všetci: otec, matka a štyri deti. Dvaja už boli na konci života. Don Domenico Pestarino, mladý kňaz ktorý pomáhal farárovi v Mornese, išiel do domu príbuzných (tiež Mazzarellových) a zavolal si Máriu, ktorá mala 23 rokov, a vravel jej: „Je potrebné urobiť veľký skutok lásky. V dome tvojho strýka sú všetci chorí a nakazení týfusom. Potrebujú niekoho ako si ty, aby nezomreli. Cítiš sa na to?“ Mária sa bála, ale bola skutočnou kresťankou. „Idem to oznámiť môjmu otcovi.“ Otec nesúhlasil, ale povedal kňazovi: „Ak ona bude chcieť ísť, nebudem jej brániť.“ Ona odpovedala donovi Pestarinovi: „Ak chcete vy, tak pôjdem, ale som si istá že ochoriem“.

Mária je silné a mocné dievča. Nikdy nepočítala hodiny práce a námahy. Poriadok a upratovanie sa veľmi rýchlo prinavrátili do toho domu, kde ležali chorí, spolu s teplým jedlom. Zdravie, ktoré sa všetkým prinavrátilo, dokonca aj zomierajúcim, sa zdalo, akoby sa stal zázrak. Ale za zázraky sa často platí a Mária, po skončení svojej veľkodušnej služby, veľmi agresívne rýchlo ochorela na týfus. Nemala dokonca ani čas vrátiť sa k svojim. Zatiaľ čo sa triasla od vysokej teploty, zo svoje postele mrmlala: „Nepotrebujem už viac nič. Len aby Boh prišiel, a vezme si ma.“ Jej choroba bola vážna a trvala dlho: ochorela na sviatok Nanebovzatia Panny Márie (1860) a mohla sa postaviť až 7. októbra, po 52 dňoch.

Prešla zima, usmiala sa jar, ale na tvár Márie sa nevrátili krásne farebné líca a ruky už nevládali používať motyku, nevládala už pracovať na poli. Robotníci sa už nemuseli obávať jej pracovitosti: aj napriek tomu, že túžba bola veľká, sily jej už viac nestačili. Mária sa musela zriecť polí, hoci ich mala tak rada. Ak to Pán Boh dopustil takto, bolo to znamenia, že chce od nej niečo iné, pričom jej stačilo aby prejavila dobrú vôľu.Mária sa Mu odovzdala v dôvernom geste zasvätenia sa: „Ó Pane! Ak mi dáte ešte trochu života, urobte nech na mňa všetci zabudnú. Ja som spokojná, ak budete pamätať na mňa len Vy.“ Pán vypočul jej modlitbu a našiel ju pripravenú na nové poslanie. Silný výhonok jej života – zlomený – obžil skrze odpoveď dôvery len voči Bohu. Už nie viac vinič, nie viac polia: Pán jej pripravil iný druh výhonkov. Mária sa rozhodla naučiť sa krajčírskemu remeslu, aby tak mohla potom otvoriť malú krajčírsku dielňu pre dievčatá z Mornese. Vinica, ktorá prinesie viac ovocia. Keď prejde uragán, zanechá stopy. Nemôže byť tak, ako bolo predtým. A napriek tomu Boh prisľúbi a zveľadí nový a plodný život. Mária Mazzarellová sa zverila a všetko zakvitlo.

Osobný záväzok: Budeme vo viere prežívať svoje osobné fyzické a morálne ťažkosti.

Úkon zverenia sa

Ó, Mária Pomocnica,Tak, ako to robil náš otec don Bosco s chlapcami z oratória na Valdoccuv časoch cholery,aj my, vo svete zasiahnutom epidémiou koronavírusu,chceme ako saleziánska rodinavyjadriť naše synovské odovzdanie sa do tvojho srdca Matky.Poteš chorých a ich rodiny.Podopieraj lekárov a zdravotnícky personál.Pomáhaj všetkým členom spoločnosti a tým, ktorí vládnu.Ujmi sa všetkých, ktorí zomreli v dôsledku tejto epidémie.Predovšetkým obnov v každom z nás, v našich komunitách, v našich rodinách vieru v tvojho Syna Ježiša, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych.Slovami dona Bosca sa obraciame na teba:Mária, Panna mocná, veľká a slávna opora Cirkvi, hrozná ako vojsko zoradené do boja. Ty sama vyvraciaš všetky bludy sveta. Ochráň nás pred nepriateľom v našich úzkostiach, zápasoch a ťažkostiach a v hodine našej smrti nás prijmi do večnej radosti. Amen.

 

 

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.