Novénu k Pomocnici ponúka tento rok hlavný predstavený

(Rím, 14. mája 2018) – „Ja ti dám učiteľku“, počul malý Ján Bosco v sne z deviatich rokov. „Ona urobila všetko“, povedal don Bosco v závere svojho života. Panna Mária bola vždy prítomná v jeho živote a poslaní.

V tomto roku 150. výročia posviacky Baziliky Márie Pomocnice v Turíne, ponúka hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime spoločnú novénu pred jej sviatkom, aby sa takto v úcte k Pomocnici zjednotila celá saleziánska rodina.

Novéna má formu videa. Každá časť obsahuje vyrozprávaný sen, komentár hlavného predstaveného, svedectvo člena saleziánskej rodiny a modlitbu.

Video so slovenskými titulkami budeme zverejňovať postupne každý deň počnúc od utorka 15. mája až do stredy 23. mája.

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.