Noviciátsko-kandidátske stretnutie na Kalvárke

(Košice, 27. apríla 2016) – V apríli sa zvykne počasie intenzívne meniť a podobne sa menia aj srdcia ľudí, nevynímajúc tých, ktorí chcú zasvätiť svoj život Bohu. Práve ich – t.j. kandidátov a novicov – hostil saleziánsky dom na Kalvárii v Košiciach, kde sa zišli, aby spolu strávili spoločný víkend v čase od 22.–25. apríla. Počas neho zaznievala slovenčina, čeština i ukrajinské slovíčka.

Toto chlapské spoločenstvo utužovala sobotná práca na záhrade, hokejbalový zápas, modlitba breviára, súťažno-kultúrny večer a spoločné stolovanie. V nedeľu mladí muži slávili sv. omšu s veriacimi v kostole, nasledoval slávnostný obed, ktorý pripravili kuchárski „majstri“ kandidáti. Poobede nechali na seba pôsobiť kultúrne ponuky Košíc, nevynímajúc návštevu kina s najnovším filmovým hitom Kung-Fu Panda 3. Večer patril divadelnému predstaveniu „Urobme si detektívku“, ktoré s miestnymi mladými nacvičil don Pavol Drška.

V pondelok sa rozhodli kandidáti s novicmi vydať na výlet do Zádielskej doliny. Pri jej prechádzaní mali príležitosť na neformálne rozhovory, ako aj možnosť pokochať sa krásnymi zákutiami Slovenska, ktoré má možnosť vidieť len málokto.

Stretnutie sa skončilo pondelkovým spoločným obedom na košickej Klavárke. Kde a kedy sa im podarí opäť zísť bude prekvapením, na ktoré sa už teraz všetci tešia.

Informovali​: Pavol Drška SDB, Michal Žák

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.