Novicka Nikola Mihalčinová zloží svoje prvé rehoľné sľuby v Turíne

(Turín, 18. júla 2023) – Saleziánky na Slovensku budú mať novú sestru. Nikola Mihalčinová zloží svoje prvé rehoľné sľuby v Taliansku. Po dlhej dobe tak bude slovenskou saleziánkou s formáciou v zahraničí.

Slávnosť skladania prvých rehoľných sľubov sa uskutoční 29. júla o 11:00 hod. Nikola povie svoje „áno“ Bohu v Bazilike Panny Márie Pomocnice v Turíne. Na svoju prvú profesiu sa pripravovala v medzinárodnom noviciáte Inštitútu dcér Márie Pomocnice v Taliansku.

Logo sľubov, ktoré si novicky vybrali, nesie myšlienku zo stanov „Stávame sa znamením nezištnej Božej lásky“ (S18). Tento aspekt podporujú a podčiarkujú aj myšlienky zakladateľov saleziánok – dona Bosca a Márie Dominiky Mazzarellovej. „Dal by som všetko, aby som si získal srdcia mladých ľudí a mohol ich tak odovzdať/darovať Pánovi“ (DB). „Majte veľkú dôveru v Pannu Máriu, ona vám pomôže vo všetkých vašich veciach“ (MDM). Tie sú tiež dôležitou časťou pozvánky.

„Logo, myšlienka dona Bosca a Márie Dominiky Mazzarellovej hovoria o všetkom, ako chceme a túžime žiť s Bohom v komunite a pre mladých,“ rozpráva novicka Nikola. Spolu s ňou zložia sľuby novicky z talianskych provincií. Ostatné spolu novicky budú mať sľuby vo svojich krajinách, v Poľsku, Česku a vo Francúzsku. Nikola Mihalčinová ako neoprofeska, saleziánka s dočasnými sľubmi, bude pôsobiť v Dubnici nad Váhom.

Informovala: Dagmara Čepelová, FMAFoto: archív FMA

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.