Novicky zložia v Inštitúte Dcér Márie Pomocnice kresťanov prvé sľuby

(Šamorín, 30. júla 2014) – Novicky Monika Foltýnová a Daniela Oremová zložia v sobotu, 2. augusta 2014, prvé sľuby v Inštitúte Dcér Márie Pomocnice kresťanov. Na slávnosť, ktorá sa uskutoční o 14:30 v Šamoríne, všetkých srdečne pozývajú. 

Ponúkame Vám krátke životopisy noviciek.

Monika Foltýnová pochádza z obce Lozorno. Príklad učiteľov na strednej škole ju inšpiroval k tomu, aby sa tiež stala učiteľkou. So saleziánskou charizmou sa stretla počas apoštolátu saleziánov v Lozorne, keď bola v maturitnom ročníku. Počas štúdia na vysokej škole sa prihlásila ako misijná dobrovoľníčka do Videsu, kde sa prvýkrát stretla so sestrami saleziánkami. Formáciu začala v roku 2010.

Daniela Oremová je z Banskej Bystrice. Vyrastala na sídlisku Sásová, kde pôsobia saleziáni. Už od detstva strávila v stredisku veľa času. Študovala na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela odbor slovenský jazyk a literatúra – telesná výchova. Napriek bohatému životu v stredisku o zasvätenom živote spočiatku nerozmýšľala. Po uvažovaní sa však v roku 2010 rozhodla začať svoju formáciu.

Dlhšie životopisy noviciek nájdete tu.

2014 07 30 sluby3

Zdroj: www.salezianky.sk

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.