Novodubničania strávili koniec prázdnin s Alicou v krajine zázrakov

(Nová Dubnica, 3. septembra 2019) – Posledný týždeň tohtoročných letných prázdnin patril v saleziánskom stredisku v Novej Dubnici naplno mladým. Vďaka animátorom mohli prežiť množstvo dobrodružstiev spolu s Alicou v jej krajine zázrakov a podrásť v dobrom.

„Úmyslom bolo poskytnúť mladým silný náboj práve na začiatku školského roka, aby radi prichádzali do nášho strediska aj počas školského roka,“ vysvetľujú organizátori. Počas tábora bolo pre deti pripravených množstvo aktivít v rámci strediska, ale aj výlet z Červeného Kameňa do Lednice. Zaujímavým obohatením bolo stretnutie s členmi šermiarskej skupiny Gaston, ktorí táborníkov zasvätili do umenia narábania s mečom.

Celý tábor vyvrcholil v piatok, kedy po záverečnej svätej omši nasledovala oslava spolu s rodičmi, až do neskorého večera.

Text a foto: Jozef Ragula SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.