Novokňaz v saleziánskej rodine smeruje do Rožňavy

(Košice, 28. júna 2017) – V sobotu 24. júna na sviatok sv. Jána Krstiteľa bol v Košiciach vysvätený za kňaza salezián Michal Cedzo. Vysviacku prijal z rúk Mons. Stanislava Stolárika, rožňavského biskupa.

2017 06 28 vysviacka1

Na vysviacke v Kostole sv. Gorazda a spoločníkov sa zúčastnilo mnoho ľudí, vrátane príbuzných a saleziánskej rodiny z Košíc, kde Michal pôsobil ako asistent. Prítomných bolo aj okolo 50 saleziánov a kňazov.

2017 06 28 vysviacka2

Michal Cedzo SDB je rodák z Novej Dubnice. V roku 2008 zložil prvé sľuby v Poprade – Veľkej, po nich absolvoval dvojročné filozofické štúdiá v Žiline. Pedagogickú prax strávil v Košiciach, na Troch hôrkach. V roku 2013 začal v Turíne študovať teológiu, ktorú nedávno úspešne ukončil štátnicami. Jeho nasledujúcim pôsobiskom bude Rožňava.

2017 06 28 vysviacka3

Pozrite si aj reportáž, ktorú sme o kňazskej vysviacke Michala Cedza pripravili.

 

 

tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.