Novoročná návšteva sestier FMA

(Bratislava, 2. januára 2014) – 1. januára 2014 provinciál saleziánov don Karol Maník zavítal do provinciálneho domu sestier saleziánok, aby dodatočne zablahoželal provinciálnej predstavenej sr. Janke Kurkinovej k narodeninám, ktoré mala tesne pred Vianocami a taktiež poprial požehnaný rok 2014 jej a celej provincii.

Táto novoročná návšteva je tradične spojená s odovzdávaním Hesla hlavného predstaveného na nový rok sestrám saleziánkam. Aj tento rok deň po oficiálnom zverejnení Hesla hlavným predstaveným saleziánov, odovzdal provinciál jeho slovenskú verziu provinciálke a celej provincii. Tohtoročné Heslo znie – Čerpajme z duchovnej skúsenosti dona Bosca, aby sme napredovali vo svätosti.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.