Nový biskup pre Manaus v Brazílii je salezián

(ANS – Vatikán, 12. októbra 2016) – Svätý Otec František vymenoval za pomocného biskupa pre diecézu Manaus v Brazílii saleziána. Je ním don Edmilson Tadeu Canavarrosdos Santos.

Don Canavarrosdos Santos sa narodil 5. decembra 1967 v Corumbá, v brazílskom štáte Mato Grosso. Prvé sľuby ako salezián zložil 31. januára 1988, doživotné sľuby v roku 1994 a za kňaza bol vysvätený v Campo Grande 7. decembra 1996. Počas svojho pastoračného pôsobenia bol direktorom saleziánskeho ašpirantátu, riaditeľom rôznych škôl, direktorom komunity ponovicov a tiež farárom v saleziánskom diele Pavla VI. v Campo Grande. V rokoch 2008-2014 bol provinciálnym vikárom saleziánov v provincii Campo Grande a v období rokov 2009-2015 aj delegátom pre výchovno-pastoračné komunity, pre formáciu a pre pastoráciu mládeže.

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.