Nový biskup v Azerbajdžane, Vladimír Fekete, má saleziánske heslo

(Baku/Bratislava 11. februára 2018) – Za prvého biskupa Apoštolskej prefektúry Azerbajdžan bol v nedeľu 11. februára v Baku vysvätený slovenský salezián Vladimír Fekete (62). Bývalý provinciál slovenských saleziánov je na čele apoštolskej prefektúry od roku 2011. Je prvým slovenským saleziánom, ktorého pápež František povýšil do hodnosti biskupa.

„Týmto rozhodnutím si pápež želá, aby Cirkev v Azerbajdžane napredovala pod otcovským vedením biskupa,“ povedal v homílii arcibiskup Paul Richard Gallagher, sekretár Vatikánu pre vzťahy so štátmi, ktorý bol hlavným svätiteľom. O osobe nového biskupa doplnil: „Život Mons. Feketeho je dobrodružstvom viery. Keď objavil svoje duchovné povolanie na rodnom Slovensku, nemohol ho uskutočniť v slobode, preto svoje prvé roky kňazstva prežíval v utajení. Tento muž, teda, ktorý má byť dnes ordinovaný za biskupa, preukázal, že má veľkú odvahu a že ho vedie skutočný duch služby, ako pravého syna dona Bosca.“

2018 02 11 fekete biskup Nový biskup Mons. Vladimír Fekete pozdravuje svoje cirkevné spoločenstvo, v sprievode dvoch spolusvätiteľov (vľavo Mons. Hon Tai Fai, vpravo Mons. Zvolenský).

Svätá omša biskupskej konsekrácie sa konala v miestnom chráme Panny Márie Nepoškvrnenej, bola po anglicky a obrad vysviacky po latinsky, evanjelium zaznelo aj po azerbajdžansky Okrem arcibiskupa Gallaghera boli ďalšími dvoma svätiteľmi bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský a niekdajší provinciál saleziánov v Hongkongu, aktuálne apoštolský nuncius v Grécku, Savio Hon Tai Fai.

„Monsignor Vladimír, počas svojho života a služby si preukázal veľkú oddanosť voči tebe zvereným. Takže Cirkev sa dnes modlí, aby dar plnosti kňazstva skrze vyliate Božieho Svätého Ducha skutočne upevnil tvoje odhodlanie pri časnom vedení katolíckych veriacich, ktorí žijú a pracujú v Azerbajdžane,“ obrátil sa v homílii osobne svätiteľ na budúceho biskupa. Jeho menovanie prišlo 16 mesiacov po tom, ako pápež František začiatkom októbra 2016 navštívil túto krajinu. „Je vás počtom málo, ale ako povedal pápež počas svojej návštevy, ste ´malé stádo veľmi vzácne v Božích očiach´“, doplnil v homílii arcibiskup Gallagher pred miestnym katolíckym spoločenstvom.

2018 02 11 fekete biskup-vyznanie V sobotu 10. februára ráno pri svätej omši zložil Vladimír Fekete predpísané vyznanie viery a sľub vernosti Svätému Otcovi.

„Moje srdce, moje sily, môj čas a všetko čo som a mám, patrí vám, a bude to tak i naďalej. Mám nádej, že prijatím milosti novej služby budem pre vás ešte užitočnejší. Ďakujem vám za podporu a spoluprácu,“ vyznal Mons. Fekete svojim veriacim v Chráme Panny Márie Nepoškvrnenej na záver bohoslužby.

Na slávnosti bolo prítomných aj mnoho ďalších hostí, medzi nimi arcibiskup Paolo Pezzi z Moskvy, biskup Giuseppe Pasotto z gruzínskej Tbilisi, Stanislav Stolárik, rožňavský biskup, ďalej traja saleziáni biskupi – Enrico Dal Covolo, rektor Pápežskej lateránskej univerzity v Ríme, Alois Kothgasser a Luidwig Schwarz, emeritní biskupi zo Salzburgu a Linzu; nechýbali brat a sestra Mons. Feketeho so svojimi rodinami, tiež viacerí saleziáni zo Slovenska i z iných krajín na čele s provinciálom saleziánov Jozefom Ižoldom a regionálnym radcom Tadeuszom Rozmusom. Medzi prítomnými mali svoje zastúpenie aj predstavitelia Azerbajdžanu, tiež miestny pravoslávny biskup i zástupcovia ďalších kresťanských spoločenstiev pôsobiacich v Azerbajdžane.

2018 02 11 fekete biskup-erb„Drahí bratia v biskupskej službe, vaša početná prítomnosť dnes tu je pre mňa veľkým prekvapením. Boli ste mi veľmi blízki počas uplynulých rokov môjho kňazstva. Veľmi si vážim a oceňujem vašu prítomnosť a veľké úsilie, ktoré ste vynaložili, aby ste prišli do Baku a boli s nami. Z celého srdca vám ďakujem za všetky vyjadrenia vášho bratského záujmu a duchovnej podpory.To isté platí pre vás, drahí bratia v kňazskej službe, ktorí ste prišli zo Slovenska, Gruzínska, Ruska a iných krajín. Ďakujem i vám, moji najbližší príbuzní, vám, veriaci z môjho rodiska a osobitne všetkým bratom a sestrám zo saleziánskej rodiny,“ vyjadril v záverečných slovách nový biskup. Napokon s vďačnosťou spojil aj svoje želanie voči prítomným: „Ďakujem, že ste teraz tu so mnou a že sa budete za mňa modliť.”

Erb a heslo nového biskupa

Mons. Vladimír Fekete si vybral za svoje biskupské heslo prvú časť saleziánskeho hesla: Da mihi animas (Daj mi duše). Pripomína mu namáhanie sa pre Boha v práci na záchrane nesmrteľných duší. Jeho biskupský erb v sebe nesie spojené znaky Azerbajdžanu i Slovenska a tiež typickú Mariánsku úctu. Erb má v červenom štíte (červená je aj jednou z farieb vlajky Azerbajdžanu) nad ostrým modrým trojvrším, ktoré symbolizuje Slovensko, zlatú osemcípu hviezda – prvok zo štátneho symbolu Azerbajdžanu. Strieborné ľalie po stranách sú symbolom Panny Márie, ku ktorej má nový biskup osobitnú úctu. Za štítom je zlatý latinský procesiový kríž, pod štítom na striebornej stuhe je heslo „DA MIHI ANIMAS“ (Daj mi duše). Zelený klobúk so šiestimi strapcami na šnúrach na každej strane prislúcha podľa pravidiel cirkevnej heraldiky biskupovi.

Nového saleziána biskupa pozdravil osobitným listom aj hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime. Jeho pozdravný list prečítali na záver bohoslužby.

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.