Nový biskup v Rovníkovej Afrike je salezián

2017 04 04 ANS biskup(Vatikán, 4. apríla 2017) – V sobotu 1. apríla zriadil pápež František dve nové diecézy v Rovníkovej Guiney, konkrétne diecézy Evinayong a Mongomo. Vznikli rozdelením pôvodne územne väčších diecéz Bata a Ebibeyin. Svätý otec okrem vymenovania biskupov pre nové diecézy vymenoval tiež nového biskupa Ebibeyinu, ktorým sa stal aktuálny provinciál saleziánskej viceprovincie Tropickej Rovníkovej Afriky, don Miguel Ángel Nguema Bee SDB.

Miguel Ángel Nguema Bee sa narodil v Mokomo, Rovníkovej Guiney 13. júla 1970. Študoval v saleziánskom noviciáte v Lome, Togo v rokoch 1991-1992 a zložil tam svoje prvé sľuby 13. augusta 1992. Doživotné sľuby zložil 19. septembra 1998 v Bata, meste, kde tiež prijal kňazskú vysviacku 24. júla 2000.

Bol v službe ekonóma (2001-2004) v komunite Pointe-Noire v Kongu, direktorom viceprovinciálneho domu v Yaounde v Kamerune (2005-2008) a vedúcim oratória pri viceprovinciálnom dome (2011-2015). V rokoch 2008-2010 študoval na Pápežskej saleziánskej univerzite v Ríme.

Don Nguema Bee hovorí šiestimi jazykmi. Okrem jazyku Fang, ktorý sa používa v jeho rodnom kraji, ovláda aj španielčinu, francúzštinu, taliančinu, angličtinu a portugalčinu. Pred tým, ako ho hlavný predstavený zvolil do služby provinciála Tropickej Rovníkovej Afriky v roku 2015, slúžil aj na iných postoch: ako radca viceprovincie (2004-2008), delegát pre pastoráciu mládeže (2004-2008 a 2010-2015), delegát pre Edície Don Bosco (2004-2008) a vikár viceprovincie (2010-2015).

Výsledkom geografických zmien v diecézach Rovníkovej Guinei je teraz diecéza zverená donovi Ngueamovi Bee veľká takmer 4000 štvorcových kilometrov a má okolo 230 000 obyvateľov, z ktorých je 158 000 katolíkov. Nachádza sa tu 11 farností s 28 kňazmi – 19 diecéznymi, 6 rehoľnými a 3 Fidei Donum (hnutie kňazov misionárov pomenované podľa rovnomennej encykliky Pia XII., pozn. red.). Okrem toho sa tu nachádza 12 zasvätených mužov a 28 zasvätených žien.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.