Nový kardinál Lopéz Romero SDB: Chcem, aby sa ľudstvo stalo jednou veľkou rodinou

(ANS – Vatikán, 11. októbra 2019) – V sobotu 5. októbra pápež František vo Vatikáne kreoval 13 nových kardinálov. Medzi nimi aj saleziánskeho biskupa, Mons. Cristóbala Lópeza Romera, misionára telom i dušou, ktorý odišiel ohlasovať evanjelium do Paraguaja, bol poslaný do Bolívie za provinciála, v rovnakej funkcii sa vrátil do svojho rodného Španielska a počas svojho pôsobenia v Seville prijal „misijné“ poverenie, aby pôsobil ako farár v Maroku. Vo všetkých svojich rozhovoroch je hrdý na to, že je pastierom v krajine, ktorá má iba 0,08 % katolíkov. „Katolícka cirkev v Maroku existuje!“ – zvolal – „je cirkvou živou, mladou, plnou milosti a túži svedčiť.“

Kardinál Cristóbal zostáva ten istý: jednoduchý, láskavý, blízky a predovšetkým vyrovnaný človek, pretože vie, že Boh je ten, kto vedie jeho malú diecézu Rabat. Keď sa ho pýtajú: „Prečo si myslíte, že Vás pápež vybral za kardinála?“ odpovedá: „Som presvedčený, že to nie je rozhodnutie, ktoré sa týka mňa osobne, ale veľké gesto úcty pápeža voči marockej cirkvi a celému Maghrebu. Pápež chcel zviditeľniť tieto cirkevné skutočnosti, ktoré boli takmer neviditeľné. A potom podporovať medzináboženský dialóg, najmä islamsko-kresťanský dialóg, a pracovať pre migrantov.“

Na slávnosti kreovania nových kardinálov sa zúčastnil aj don Ángel Fernández Artime, hlavný predstavený saleziánov, skupina saleziánov zo Španielska, Talianska, Paraguaja, priatelia, známi, ako aj predstavitelia Maroka vrátane ministra vnútra, ministra pre islam, veľvyslankyne Maroka pri Svätej stolici, delegácie Ekumenickej rady cirkví a oficiálnej delegácie marockej cirkvi.

Kardinál López Romero vyjadril aj svoj sen, svoje prianie: „Viera by už nemala byť jednou z príčin napätí vo svete, ale mala by sa stať ich riešením. Sme povolaní šíriť pohľady bratstva. Spojení medzi sebou, musíme zasievať zmierenie a spravodlivosť. Takým spôsobom, že sa ľudstvo stane jednou veľkou rodinou.“

ANS, OnMisdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.