Nový knižný titul o Titusovi Zemanovi

(Bratislava, 24. apríla 2015) – V ankete Naj Slovák koncom roka 2014 sa medzi významnými osobnosťami slovenských dejín umiestnil na druhom mieste hneď za Milanom Rastislavom Štefánikom. Vydavateľstvo Don Bosco ponúka v rámci edície Viera do vrecka ďalšiu brožúrku s názvom Titus Zeman – Existuje aj iné riešenie. Tento titul nie je ďalším životopisom Božieho služobníka, ale skôr sa snaží poukázať na ovocie spolupráce človeka s Bohom.

Kto to bol a čo o ňom vieme? „Keby som mal niekomu názorne vysvetliť, čo je to evanjeliová radikálnosť, určite by som poukázal na život Titusa Zemana. Bez dlhých úvah jeho myšlienky, postoje, slová, gestá i skutky jasne prinášajú posolstvo evanjeliovej radikálnosti. Jej podstata je v radikálnej láske k Bohu a blížnym, ako ju prežíval don Titus,“ opisuje Božieho služobníka Jozef Slivoň vicepostulátor diecéznej fázy procesu jeho blahorečenia a autor brožúrky. Predstavuje Titusa Zemana ako človeka, ktorý je ochotný zastaviť sa, zamyslieť sa nad situáciou, zhodnotiť sily a schopnosti a položiť si otázku: Čo tu a teraz odo mňa očakáva Pán? Nebál sa zmeny ani nových riešení. Veril, že existuje aj iné riešenie ako to tradičné, že existuje nielen ľudské, ale aj Božie riešenie. Dôležité je objaviť ho a uskutočniť.

Viac na www.donbosco.sk

mk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.