Nový Salmag aj o predmanželskej príprave snúbencov

(Bratislava, 30. mája 2016) – Aj saleziáni sa venujú príprave snúbencov na manželstvo. V Téme tretieho májového Saleziánskeho magazínu sa dozviete, čím sa líši od ostatných. Po odpoveď sme s kamerou zašli priamo do domácnosti manželského páru, ktorý spolu s kňazom pripravuje snúbencov na manželský život. Pýtali sme sa manželov, ich detí, kňaza aj samotných snúbencov.

Deň farnosti v Banskej Bystrici prebehol tento rok vo veľkom štýle. Ako vyzerala oslava spoločenstva a sviatku Panny Márie Pomocnice sa dozviete v reportáži.

O svojej ceste ku kňazstvu a ďalších zaujímavých témach porozpráva v rubrike Svedectvo salezián Ján Jakubov.


 

red.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.