Novým arcibiskupom v Rabate, Maroko, trojnásobný saleziánsky provinciál

(Vatikán/ANS 3. januára 2018) – V piatok 29. decembra menoval Svätý Otec František nového arcibiskupa diecézy Rabat, jednej z iba dvoch diecéz v štáte Maroko. Bude ním don Cristóbal López Romero, doterajší provinciál saleziánov v Seville.

 Cristóbal López Romero SDB pozdravuje pápeža Františka počas audiencie cez 27. generálnu kapitulu saleziánov, v roku 2014.

Don Cristóbal López Romero SDB sa narodil 19 mája 1952 vo Vélez-Rubio, v Španielsku, Saleziánom sa stal v roku 1968, teológiu študoval v Barcelone a kňazskú vysviacku prijal v roku 1979. V roku 1986 odišiel do Paraguaja a tam pracoval v pastorácii mládeže, bol delegátom pre pastoráciu povolaní, neskôr farárom, direktorom, v rokoch 1994 až 2000 bol provinciálom saleziánov v Paraguaji, neskôr delegátom pre misie; od roku 2003 pôsobil osem rokov v Maroku v Kénitre ako direktor komunity a vedúci farskej a školskej pastorácie, v rokoch 2011 až 2014 bol provinciálom v Bolívii a po reorganizovaní španielskych provincií sa stal v roku 2014 provinciálom v španielskej Seville.

„Ktokoľvek bude mať pokušenie blahoželať mi, nech odolá a zmení to na modlitbu za tohto biedneho hriešnika, ktorý je teraz povolaný do novej služby v Cirkvi. Skutočne počítam s týmto z vašej strany a dúfam, že aj v tomto mojom novom mieste a poslaní, zostanete mojimi priateľmi,“ reagoval na svoje menovanie don Cristóbal na svojom facebookovom profile.

Sčítanie z roku 2010 uvádza počet obyvateľov Maroka približne 34 miliónov, z čoho podľa pápežskej ročenky 20156 je katolíkov 29 tisíc, teda 0,1 percenta. Arcidiecéza Rabat (pôvodné sídlo Casablanca), zriadená v roku 1923, má 25 farností a aktuálne 44 kňazov, 25 rehoľníkov a 120 rehoľných sestier. Mons. Cristóbal López Romero bude v poradí jej siedmym biskupom, z ktorých väčšina boli rehoľníci (prví štyria boli františkáni).

Podľa ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.