Nunciatúra ocenila ľudí, ktorí pripravovali návštevu Svätého Otca

(Bratislava, 14. októbra 2021) – Vyše 40 osôb si 13. októbra prevzalo ocenenie za svoju prácu a obetavé úsilie, ktoré prejavili počas príprav septembrovej návštevy pápeža Františka na Slovensku. Medzi ocenenými bol aj saleziánsky delegát pre pastoráciu Rómov don Peter Bešenyei a ďalší, ktorí pomáhali pri organizovaní stretnutia Svätého Otca s rómskou komunitou na Luníku IX – Adriana Čurajová, Peter Ďuriš a Jozef Kmec.

Predstaviteľov štátu a rozličných občianskych inštitúcií, ako aj predstaviteľov Cirkvi, ocenili mesiac po návšteve Svätého Otca na Slovensku v sídle Apoštolskej nunciatúry v Bratislave. Ocenení prevzali medaily z rúk apoštolského nuncia Mons. Giacoma Giuda Ottonella.

Na úvod Mons. Ottonello všetkých privítal „v dome Svätého Otca na Slovensku“ a zdôraznil uznanie, ktoré chce apoštolská nunciatúra vyjadriť za vysokú profesionalitu i nezvyčajnú obetavosť, ktoré prejavili tak samotní ocenení, ako aj inštitúcie, ktoré reprezentujú. Vyzdvihol ich každodennú prácu, „často skrytú a nedocenenú“, ktorá je podľa jeho slov „najlepším dôkazom záväzku voči blížnym i neznámym osobám, ktorý ste prijali za svoj.“

Za KBS sa na záver prihovoril arcibiskup Zvolenský. „Veľmi si vážime, že ste svoj čas a svoje schopnosti dali do služby historickým duchovným udalostiam a vložili ste obetavo svoj osobný príspevok. Som presvedčený, že dnešné stretnutie vďačnosti a predovšetkým uvedomenie si posolstiev, ktoré nám zanechal Svätý Otec František, bude pre nás všetkých, vždy znova, zdrojom dobrej motivácie a duchovnej sily,“ uviedol predseda KBS.

Zdroj: tkkbs.skFoto: Peter Zimen

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.