O posolstvách Titusa Zemana so saleziánom Pavlom Grachom (video)

(Bratislava, 26. septembra 2017) – Koncom septembra sa v kostole u bratislavských františkánov konala duchovná príprava pred blahorečením Titusa Zemana a večnými sľubmi bratov. Ťažiskom trojdnia s názvom Don Titus Zeman a posolstvá jeho života boli večerné sväté omše s tematickými príhovormi.

Počas homílií sa prítomným prihováral salezián don Pavol Grach SDB, autor duchovných cvičení o Titusovi Zemanovi. Všetky zamyslenia nájdete na našom Youtube kanáli.   1. deň: Temnoty života a svetlo Božieho slova. Don Titus a jeho kríza pred treťou výpravou

2. deň: Tvoje túžby a Božie túžby. Don Titus a začiatky jeho povolania

3. deň: Neviditeľný Boh a viditeľní bratia. Don Titus a jeho cesta lásky až po darovanie života

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.