O význame meditácie pre saleziánov budú uvažovať v Ríme

(Rím, 11. mája 2018) – So zámerom pomôcť komunitám ako aj každému saleziánovi v prežívaní „saleziánskej meditácie“ formačný úsek z generálneho domu pripravuje stretnutie na túto tému v dňoch 11.- 12. mája v Ríme. Skupina saleziánov, ktorí sa zúčastnia stretnutia a má skúsenosti v tejto oblasti bude uvažovať nad saleziánskou modlitbou a meditáciou ako aj nad duchovným sprevádzaním osôb v týchto oblastiach. 

Prostredníctvom podnetov, ktoré do centra prichádzajú ohľadom reflexie nad hodnotou meditácie ako tradície, ktorú zanechal don Bosco pre saleziánov, sa chcú zamyslieť nad otázkami: Aký bol zámer dona Bosca, keď veril, že meditácia má zásadný význam? Existuje konkrétna saleziánska metóda meditácie? Existujú metódy meditácie, ktoré sa naladia na saleziánsku spiritualitu? Aké miesto zaujíma saleziánska meditácia medzi inými typmi modlitby a meditácie Cirkvi, ako napr. lectio divina alebo modlitba srdca?

Profil zakladateľa saleziánov sv. Jána Bosca načrtol blahoslavený don Filip Rinaldi ako jeho tretí nástupca takto: „Kto dobre poznal dona Bosca, vie ho opísať ako muža modlitby: ak chceš žiť ducha dona Bosca, nikdy nemôžeš stratiť z pohľadu svoj vnútorný život… Vnútorný život je duchovný zmysel, ktorý nás má stále sprevádzať. Je to neustála prítomnosť Boha medzi nami, ktorý je poznaný, zvolávaný a milovaný."

Zdroj: www.zasvatenyzivot.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.