Objavte don Boscov pohľad na svet – inšpirácia na stretko

(Bratislava, 17. apríla 2013) – V stredisku na Mamateyovej sme prípravy na príchod relikvií dona Bosca spustili hneď po Veľkej noci. Do uvažovania o priebehu samotnej návštevy, ale aj o príprave na túto udalosť sa zapojilo vyše 50 dobrovoľníkov. Chceme sa s vami podeliť o jednu zaujímavú iniciatívu, ktorú navrhol jeden z tímov ako cestu na lepšie spoznanie dona Bosca.

Tri zostávajúce nedele do dňa „D“ sa v čajovni nášho strediska podáva poobede „Káva s donom Boscom“. Ide o posedenie v čajovni, kde sa premietne zaujímavá prezentácia o našom zakladateľovi (zo stránky www.knihy.saleziani.sk), po nej sa uvedie práca v skupinkách, pri ktorej sa priamo z textu Pamätí oratória učíme objavovať don Boscov pohľad na svet a spoznávame jeho umenie vychovávať.

Aj následné zdieľanie sa o práci v skupinách prinieslo prvé dve nedele zaujímavé postrehy. Myslíme si, že je rozdiel čítať o svätcovi a je rozdiel čítať priamo slová svätca. Nechceme, aby sa tieto informácie dostali iba k 80 vyvoleným, ktorí prídu do čajovne. V prebiehajúcom týždni pozývame animátorov stretiek k prehĺbeniu tejto témy aj na stretku, podporný materiál je dostupný na našej stránke TU. Ak vám niektoré z našich materiálov alebo iba jednoducho inšpirácia budú užitočné, budeme radi, že naša práca pomohla viacerým.

Inforomoval: Andrej Kňaze SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.