Obnovenú kaplnku prišiel saleziánkam požehnať nitriansky biskup

(Nitra, 9. apríla 2019) – Pôst býva časom zmien. V nitrianskej komunite sestier saleziánok sa práve v tomto období podarilo ukončiť obnovenie kaplnky. Dôstojný liturgický priestor tak môže byť požehnaním pre tých, ktorí sem budú prichádzať za Pánom.

Nitrianska komunita je zasvätená saleziánke bl. Márii Troncatti, misionárke medzi ekvádorskými Indiánmi. Celou svojou bytosťou bola oddaná evanjelizácii a práci medzi Šuarmi. Tejto zemi doslova obetovala svoj život.

Symbol obety je aj ústredným motívom dreveného obrazu v obnovenej komunitnej kaplnke – kalich s hostiou a v ňom vsadený Kristus na kríži. Každodenná obeta je pre saleziánsku charizmu typická: Da mihi animas, cetera tolle. Spoločenstvo so svätými, ktorí svoj život už obetovali, je vyjadrené relikviami vsadenými do motívu obety.

Krásny sakrálny priestor vie zhotoviť len ten, kto ho má v hĺbke srdca. Komunita v Nitre zaň vďačí architektovi Františkovi Dulíkovi a drevárovi Ľubomírovi Trabalíkovi. Dvere vynovenej kaplnky, ktorú prišiel požehnať o. biskup Viliam Judák, sú tak opäť otvorené pre všetkých, ktorí budú chcieť navštíviť Pána, najmä však pre domácu komunitu.

Zdroj: www.salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.