Oddelenia pastorácie mládeže a formácie – spoločne o osobnom sprevádzaní

(Rím, Taliansko, 28. marca 2018) – V sobotu 24. marca sa v Ríme uskutočnilo stretnutie oddelení pre pastoráciu mládeže a pre formáciu, ktoré vedú don Fabio Attard a don Ivo Coelho. Strávili deň štúdiom výsledkov výskumu o osobnom sprevádzaní, ktoré sú prezentované v publikácii zostavenej saleziánom Marcom Bayom – "Mladí saleziáni a sprevádzanie". Na stretnutí sa zúčastnili aj don Miguel Angel García Morcuende a don Michal Vojtáš.

Po dôkladnom zvážení štúdií medzinárodného výskumu hovorili účastníci o krokoch do nasledujúcich mesiacov. Vytýčili tri hlavné smery: vedecký prístup zahŕňajúci expertov na hĺbkové štúdium niektorých špecifických tém; štúdium výsledkov vzhľadom k regionálnym a provinciálnym špecifikám; reflexia smerovania prameniaceho z tohto výskumu a jej aspekty, ktoré najviac zahŕňajú dve spomenuté oddelenia.

Podľa už dohodnutého pracovného plánu chcú do konca roka rámcovať prvý návrh pokynov, ktoré, podľa situácií a výziev, ktoré sa môžu vyskytnúť, by mohli ponúknuť smerovanie aj pastorácie mládeže, aj formácie v oblasti osobného sprevádzania, bez opomenutia cirkevného vývoja a širokého bohatstva saleziánskeho charizmatického dedičstva.

Stretnutie všetci účastníci zhodnotili ako obohacujúce, vďaka bohatstvu saleziánskeho života, ktorý je v odpovediach 4000 saleziánov a mladých ľudí participujúcich na vyplnení dotazníka. Popri veľkej rôznorodosti lokálnych pomerov a mnohým výzvam, ktoré sprevádzali každú fázu formácie, sa vynoril pocit veľkého zanietenia pre saleziánske povolanie a misiu.

"Máme veľmi bohaté dedičstvo pre Cirkev, svet, mladých. Nemôžeme nevložiť všetku našu energiu do toho, aby sme sa uistili, že tento poklad sa bude ďalej rozširovať," povedal don Silvio Roggia z oddelenia pre formáciu. "Sprevádzanie je kľúčom k personalizácii formácie, čo na oplátku garantuje stále nové ovocie saleziánskej charizmy."

2018 03 28 ANS sprevadzanie

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.