Odhalenie pamätníka mladým rehoľníkom

V Kúpeľoch Nimnica bol 20. augusta 2013 odhalený pamätník mladým rehoľníkom: bohoslovcom, klerikom a novicom, ktorí v roku 1950 vykonávali nútené práce na stavbe Priehrady mládeže. Cieľom týchto prác a politického preškoľovania v izolácii od kňazov a predstavených bola ateistická prevýchova a zanechanie kňazského a rehoľného povolania. Program sa začal svätou omšou v kongresovej sále kúpeľov, ktorú celebroval žilinský biskup Mons. Tomáš Galis spolu s rehoľníkmi, ktorí stavali Priehradu mládeže a ďalšími kňazmi. Nasledovalo odhalenie a požehnanie pamätníka s textom: „V roku 1950 komunistický režim povolal na preškoľovanie a nútené práce na stavbe Priehrady mládeže mladých rehoľníkov. Na pamiatku hrdinského vytrvania v ich povolaní na nútených prácach, v PTP a vo väzení venuje Konfederácia politických väzňov Slovenska, Nimnica 2013.“ Pri pamätníku prítomní rehoľníci zaspievali pieseň „Mlaď Bohu verná, Kristove čaty“, ktorú manifestačne spievali pochodujúc v roku 1950 cestou z Priehrady mládeže do kostola v Púchove a to aj napriek zákazu opustiť tábor. Pri pamätníku bola zároveň inštalovaná aj informačná tabuľa o nútenom pobyte rehoľníkov na Priehrade mládeže s dobovými fotografiami. Záver programu tvorili svedectvá prítomných rehoľníkov, ktorí toto miesto navštívili po 63 rokoch. Spomínali na priebeh stavby, tajné sväté omše v barakoch, snahu vytrvať vo svojom povolaní aj v ťažkých podmienkach, ale aj na svoje ďalšie osudy: dlhé čakanie na kňazstvo, úteky do zahraničia, tajné vysviacky, na Pomocné technické prápory a väzenie. Keďže jedným z nich bol aj bohoslovec vincentín Ján Havlík, ktorého proces blahorečenia prebieha, provinciál Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul P. Jozef Noga CM predstavil jeho osobnosť a vyzval na zbieranie svedectiev o ňom. Za Saleziánov Don Bosca sa zúčastnil provinciálny vikár don Jozef Ižold a starší saleziáni – pamätníci don Ján Malženický, don Ján Tocký, don Vojtech Zeman, don Jozef Kosmál a don Anton Srholec. Prítomný bol aj ďalší niekdajší saleziánsky klerik a bývalý riaditeľ Spolku sv. Vojtecha PhDr. Štefan Hanakovič.

2013 08 22 Priehrada mladeze01

2013 08 22 Priehrada mladeze02

2013 08 22 Priehrada mladeze03

2013 08 22 Priehrada mladeze05

2013 08 22 Priehrada mladeze06

2013 08 22 Priehrada mladeze07

2013 08 22 Priehrada mladeze08

2013 08 22 Priehrada mladeze10

Informoval Peter Sandtner

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.