V Bratislave odhalili pamätnú tabuľu saleziánovi donovi Dermekovi

Na bytovom dome na Drotárskej ceste 4 v Bratislave bola 1. februára v deň spomienky na zosnulých saleziánov odhalená pamätná tabuľa provinciálovi saleziánov, politickému väzňovi, profesorovi teológie a spisovateľovi donovi Andrejovi Dermekovi, SDB (27. 11. 1914 Unín – 22. 11. 2003 Pezinok).

Tabuľu odhalili pri príležitosti 20. výročia úmrtia, 110. výročia jeho narodenia a Roku vďačnosti za 100 rokov prítomnosti saleziánov na Slovensku. V tomto byte prežil don Dermek najväčšiu časť svojho života, písal svoje diela a prijímal veľké množstvo návštev ako provinciál saleziánov a vedúci slovenského sekretariátu rehoľných spoločností.

Na úvod všetkých privítal predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska Peter Sandtner. Pamätnú tabuľu odhalil provinciál saleziánov don Peter Timko, SDB, kvety k nej položil synovec spoluväzňa bl. Titusa Zemana Michal Radošinský a pieseň „Pán Boh nám dal“ s textom A. Dermeka zaspieval don Jozef Motýľ, SDB.

Životopis dona Dermeka predniesol don Peter Lukáčik, SDB a nasledovali príhovory: bývalého suseda a syna spoluväzňa Michala Halenára, dekana Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK Jozefa Jančoviča, kde A. Dermek pôsobil ako profesor a historika Martina Hoferku zo Záhorského múzea v Skalici za duchovnú rodinu, ktorá sa pravidelne stretáva. Napokon provinciál don Timko požehnal pamätnú tabuľu a program bol ukončený piesňou „Anjel Pána“ s textom A. Dermeka, ktorú zaspieval don Jozef Motýľ, SDB.

Prosím, povoľte marketingové cookies, aby sme vám mohli zobraziť toto video.
Súhlasím s používaním marketingových cookies

Informoval: Peter Sandtner

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.