Odkaz hlavného predstaveného: Ďakujeme, Svätý otec

(Rím, Taliansko, 1. marca 2013) – Hlavný predstavený Saleziánov dona Bosca, don Pascual Chávez, zverejnil po včerajšom odchode Benedikta XVI. do Castel Gandolfa správu adresovanú kongregácii i saleziánskej rodine. Ponúkame Vám jej plné znenie.

Moji drahí bratia a sestry, členovia celej saleziánskej rodiny, priatelia dona Bosca,Kvôli rezignácii pápeža Benedikta XVI. na vykonávanie Petrovho úradu, ktorý mu bol zverený pred ôsmimi rokmi, je dnes Petrov stolec prázdny.

My, don Boscova rodina na celom svete, sme hlboko vďační za odvážny skutok služby, ktorý vykonal náš milovaný Svätý Otec a srdečne s ním sympatizujeme a sprevádzame ho s oddanosťou, ako nás sám vyzval, prostredníctvom neustálej modlitby.

Pápež Benedikt XVI., ktorý voči našej Rodine prejavil mnoho láskavosti a priazne, bol skutočným darom Boha pre Jeho Cirkev a pre dnešný svet. Vo svojej rozlúčkovej reči povedal, že sa nikdy necítil sám, ani v časoch, kedy sa zdalo, akoby Boh zaspal. Chceme ho uistiť, že nikdy nebude sám, pretože jeho skvelé učenie a impozantná osobnosť zostanú v našich srdciach. História odhalí jeho veľkú ľudskosť, intelektuálnu silu, hlboký duchovný život, jeho totálnu lásku pre Krista a veľkolepú službu Cirkvi a svetu.

Božia Cirkev nezostane osirotená. Pán Ježiš Kristus, jej Hlava a Duch Svätý Tešiteľ, nad ňou neustále bdejú a vedú ju.Vyzývam Vás, aby ste sa ku mne pridali v srdečnej modlitbe, spolu s Máriou, ktorá zdieľala život a modlila sa s apoštolmi, kým čakáme vo viere a pokoji na to, aby nám Boh dal nového Pastiera podľa Jeho srdca.

Nechajme, aby premena, ku ktorej nás Boh volá počas pôstu, bola najlepším spôsobom prosby za túto milosť.

S láskou a prísľubom spomienky počas svätej omše

Don Pascual Chávez V., SDBHlavný predstavený

Rím, 28. februára 2013

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.