Odluka cirkví od štátu? Aké je ich financovanie na Slovensku?

(Bratislava, 17. júla 2013) – Téme odluky cirkví od štátu sa venuje v poradí už 31. vydanie praktickej príručky pre každého kresťana z edície Viera do vrecka. Edíciu prináša už tretí rok saleziánske Vydavateľstvo Don Bosco, ktoré patrí medzi najväčšie kresťanské vydavateľstvá na Slovensku.

Júlová edícia s názvom „Odluka cirkví od štátu“ sa zameriava na vzťah štátu, cirkví a náboženských spoločností, ktoré sú ovplyvňované mnohými faktormi. Príručka ponúka praktický prehľad historického vývoja a model financovania cirkví vo Francúzsku, v Spojených štátoch amerických, Taliansku, Nemecku, Švajčiarsku či Španielsku. „Sme radi, že môžeme verejnosti priniesť pohľad aj na túto citlivú tému,“ povedal riaditeľ Vydavateľstva Don Bosco, Ján Miško.

Na základe výsledkov sčítania ľudu v roku 2011 tvoria veriaci viac ako 70% obyvateľov Slovenska. Slovenská republika vníma cirkvi a náboženské spoločnosti vo svojich oficiálnych dokumentoch ako dôležitú súčasť kultúrneho sociálneho života štátu. Ako je to s ich financovaním? Ako je nastavený rozpočtový systém financovania? Čo by spôsobila odluka? Aký je „správny“ model financovania cirkví na Slovensku?

Aj na tieto otázky odpovedá na 40. stranách praktická príručka s názvom „Odluka cirkví od štátu“, ktorej autorom je Marián Cipár, dlhoročný spolupracovník Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví v Bratislave.  „Hovoriť o financovaní cirkví a náboženských spoločností neznamená hovoriť len o tom, koľko štát cirkvám dáva. Je potrebné povedať, že neexistuje ideálny alebo univerzálny model vzťahu štátu a cirkví. Je to o solidarite, záujme a pochopení života v cirkvi. V tomto prípade odluku štátu a cirkví nemusíme brať ako čosi negatívne, ale ako výzvu pre našu angažovanosť v živote tej – ktorej cirkvi,“ povedal Cipár.

Na záver príručky je spracovaný podrobný prehľad (tabuľka) cirkví a náboženských spoločností v SR, počet veriacich, ktorí sa k nim hlásia, počet duchovných, poskytnutá suma zo štátneho rozpočtu v roku 2012, ako aj priemerný mesačný plat duchovných.

Viac na www.donbosco.sk Informoval: Peter Novák

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.