Odmena miništrantov na tábore Tymian

(Liptovská Osada, 3. júla 2015) – Organizátori miništrantského tábora Tymian sa rozhodli odmeniť tých účastníkov, ktorí boli v škole vyznamenaní alebo zoženú podpis od pána farára a kostolníka, že počas roka vzorne vykonávali miništrantskú službu.     Tábor Tymian sa uskutoční od 20. do 26.7.2015 v Liptovskej Osade pri Ružomberku. Možnosť stráviť krásny čas medzi priateľmi je pre miništrantov stále otvorená. Cieľom sústredenia je pomoc pri formácii miništrantov. Okrem duchovného programu na tému Hrdinovia z Valdocca, čakajú na účastníkov súťaže, šport a iné dobrodružné hry. Tábor sa bude niesť v duchu osláv 200-stého výročia narodenia dona Bosca.

Ďalšie info nájdete na www.facebook.com/ministranti.sk, www.ministranti.sk.

Kontaktná osoba: don Jozef Luscoň (e-mail: ministranti.sk@gmail.com., lusko@sdb.sk)

Informoval Jozef Luscoň

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.