Odpočívaj v pokoji otec Al Pestún

(San Francisco, 25. júla 2022) – Don Alojz J. Pestún, SDB, farský vikár v Kostole Božieho Tela a neskôr bývajúci v tej istej farnosti, zomrel po krátkej chorobe vo Fakultnej nemocnici v San Franciscu v piatok 22. júla 2022 o 16:01 hod. V čase jeho smrti v nemocnici bol obklopený neterou Helenou, synovcom Edwardom a celou svojou saleziánskou komunitou.

„Fr. Al“, ako ho všetci poznali, bol do Kostola Corpus Christi určený v máji 1996. Vo farnosti na neho spomínajú s láskou pre jeho obetavú a odhodlanú službu. Napriek pokročilému veku mu v pamäti zostávali mená ľudí, ktorým slúžil pri krstoch, svadbách, pohreboch a návštevách v domácnostiach. Niektorí farníci o ňom hovoria ako o „kňazovi, ktorý nemohol prestať pracovať“.

Otec Al sa narodil na Slovensku 28. októbra 1928 v Berekseku – dnešné Šulekovo. Prvú profesiu ako salezián dona Bosca zložil 9. augusta 1947 vo Svätom Benediku. Bol jedným z členov tretej výpravy bl. Titusa Zemana, ktorému sa podarilo zachrániť a neskôr utiecť za hranice. Doživotnú profesiu zložil 16. júla 1953 na Colle don Bosco (Taliansko). Za kňaza bol vysvätený 13. júna 1959 vo Watsonville (USA), čo je zároveň sviatok svätého Antona Paduánskeho. Medzi bratmi saleziánmi rád spomínal na roky svojich kňazských štúdií v Aptose (neďaleko Santa Cruz v Kalifornii). Často hovoril aj o svojich úlohách po kňazskej vysviacke, ako knihovník na strednej škole svätého Jána Bosca (Bellflower) a na saleziánskej strednej škole (Richmond).

Jeho živá pamäť mu nedovolila zabudnúť na množstvo študentov a laikov, medzi ktorými pracoval. Ako spolupracovník farára a obľúbený spovedník strávil aj krátky čas v kostole sv. Petra a Pavla (San Francisco) a zvyšných 26 rokov svojho života pokračoval v službe v kostole Corpus Christi v San Franciscu.

Láskavosť otca Ala voči všetkým a jeho vernosť voči kňazským povinnostiam budú aj naďalej trvalým príkladom toho, čo znamená milovať Boha a blížneho až do posledného dychu. Otec Al nám bude veľmi chýbať. Nech odpočíva v pokoji.

Don Thomas Anthony Thodukulam, SDBFarár a direktor komunity SDBKostol Corpus Christi, San Francisco

Preložil a doplnil: J. Skala, SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.