Odpustovej slávnosti na Kalvárii sa zúčastnilo takmer 3000 veriacich

(Košice, 20. septembra 2013) – Tohtoročná odpustová slávnosť sa niesla v duchu spomienky na dona Štefana Timka, ktorého 100 ročnicu v tomto roku slávime. Odpust sa začal o 17.30 modlitbou posvätného ruženca, ktorú moderovali sestry saleziánky. Po nej bola svätá omša, ktorej predsedal otec Juraj Kamas. Po nej pokračoval program gospelovým programom Stabat Mater, doprevádzaný hudbou a zamysleniami otca Antona Fabiana.

O 21.30 bola krížová cesta s úmyslom za rodiny a záverečnou bodkou sobotňajšieho programu bola adorácia s požehnaním so Sviatosťou Oltárnou.

V nedeľu pokračovala odpustová slávnosť sv. omšou v maďarskom jazyku a po nej bola mládežnícka svätá omša, ktorej predsedal don Marián Zachar, ktorý pôsobil v Košiciach na Kalvárii ako asistent.

Slávnostnú svätú omšu celebroval košický arcibiskup Mons. Bernard Bober za účasti takmer 3000 veriacich.

Zdroj: www.kalvarka.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.