Odvážny 26. ročník Festivalu Lumen je za nami

(Bratislava, 18. júna 2018) – V poradí 26. ročník Festivalu Lumen prilákal od piatku 15. do soboty 16. júna do Trnavy stovky mladých z celého Slovenska. Okrem sledovania hudobných, tanečných a divadelných vystúpení mali opäť možnosť diskutovať a vzdelávať sa v rôznych oblastiach.

Tradičnú oddychovú zónu mládežníckych organizácií na Radničnom nádvorí navštevovali účastníci festivalu od piatku až do neskorého sobotného večera. K dispozícii tu boli spoločenské hry či kalčetá z miestneho strediska a nechýbalo osvieženie z ponuky rehoľnej kaviarne. „Je veľmi dobré, že máme v rámci Festivalu Lumen takýto priestor, že vytvárame ako Laura a Domka miesto, kde sa mladí môžu stretnúť a budovať vzťahy, nájsť svoje domáce – strediskové prostredie.

Aj tento rok sa tu stretli mladí, ktorí spoločne navštevujú celoslovenské vzdelávacie kurzy alebo sú už ich absolventmi, a toto bola skvelá možnosť obnoviť priateľstvá alebo ich aj vytvárať. Mladí vedia, že tu vždy nájdu členov našej saleziánskej rodiny. Prepojenie s Rehoľnou kaviarňou vytvára presne to naše oratkovské – stretnutie saleziánov, saleziánok a mladých a je tu priestor na oddych, hru aj duchovný rast cez službu ucha – možnosť spovede,“  hovorí Marta Baňasová FMA, predsedníčka mládežníckeho združenia Laura. Mladí tu mali opäť možnosť stretnúť riaditeľov kancelárií a predsedov oboch organizácií.

Domka navyše predstavila nové propagačné materiály a novinku – „domka tričká“, ktoré sú ďalším podporným prvkom pre šírenie motta hlavného predstaveného saleziánov na tento rok „pestujeme umenie počúvať a sprevádzať“. Mladých povzbudzuje k odvahe sprevádzať a zároveň sa nechať sprevádzať. Ústredným motívom tričiek je detail z obrazu Stvorenie Adama. „Výjav z knihy Genezis na strope Sixtínskej kaplnky vo Vatikáne patrí vraj k najvýznamnejším dielam Michelangela Buonarrotiho. Tu zachytáva Adama a Boha, ktorý prostredníctvom prsta odovzdáva božskú iskru novo stvorenej bytosti – prvému človeku. Rovnako sa my snažíme odovzdávať mladým iskru no zároveň ich nabádame k tomu, aby aj oni boli takými šíriteľmi. V tomto období chceme zdôrazniť dôležitosť sprevádzania a zotrvania pri mladých, ich formovania a najmä povzbudzovania k odvahe. Táto odvaha sa nám prepája aj s mottom tohtoročného Festivalu Lumen „BE BRAVE“. Mladí už v súvislosti s tričkami šíria „heštegy“ so slovami známych piesní o podaní rúk a spájaní dlaní, tešíme sa z ich nadšenia a veríme, že popri obľúbených frázach vnímajú aj biblický motív a jeho hĺbku,“ približuje Ján Holubčík SDB, predseda Domky.

Okrem tradičnej ponuky v rámci Radničného nádvoria pozývala Domka tento rok počas sobotných dopoludňajších workshopov na dve diskusie. „Prvú, na tému Ako si vybrať vysokú školu? Ostať na Slovensku alebo ísť do zahraničia?, sme vybrali na základe malého prieskumu medzi členmi našich 29 stredísk. Cieľom bolo pomôcť mladým s jedným z väčších životných rozhodnutí, ktoré sami považujú za náročné a dôležité. Diskusiu sme zrealizovali v spolupráci s Kolégiom Antona Neuwritha.

Druhá debata Slušné Slovensko 89/98/18: Odvaha jednotlivcov v príbehu zmeny sa snažila priblížiť tému tohto ročníka festivalu "BE BRAVE", prostredníctvom reálnej skúsenosti a príkladu ľudí, ktorí boli alebo v súčasnosti sú, hnacím motorom zmien v štáte, o ktorých sme my v spoločenskej komisii Domky presvedčení, ako o pozitívnych. Všetkým naším hosťom i moderátorom ďakujeme za ich čas a podelenie sa. Už teraz sa tešíme na všetkých domkárov, ktorých veríme aj v budúcnosti stretneme na podobných diskusiách,“ uzatvára za predsedníctvo Domky Terézia Liptáková.

Trnavu počas dvoch dní navštívilo šesť tisícok návštevníkov a do organizácie Festivalu Lumen sa tento rok zapojilo viac ako 300 dobrovoľníkov. Súčasťou tohto jedinečného slovenského festivalu sa opäť stali známe mená domácej i zahraničnej gospelovej hudobnej scény, ale aj tej komerčnej. Viac o  Festivale Lumen nájdete na stránke www.festivallumen.sk.

Festival Lumen pravidelne organizuje Domka – Združenie saleziánskej mládeže v spolupráci so Saleziánmi dona Bosca a mestom Trnava.

Informovala: Kristína Zelná

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.