Okrúhle výročia provincií v Južnej Amerike – 50. v Mexiku a 125. v Ekvádore

(Mexiko, Ekvádor, 8. februára 2013) – Hlavný predstavený, don Pascual Chávez, sa v týchto dňoch nachádza v provincii svojho pôvodu, Mexiko-Guadalajara (MEG), kde pricestoval na oslavu 50. výročia jej založenia. Počas svojej návštevy sa plánuje stretnúť so Saleziánskym mládežníckym hnutím, s rôznymi skupinami saleziánskej rodiny i so saleziánmi z celého Mexika. Počas cesty ho sprevádza tiež jeho vikár, don Adriano Bregolin a jeho sekretár, don Juan José Bartolomé.

"Je našou povinnosťou byť vďačnými za tých, ktorí aj naďalej materiálne a duchovne pomáhajú v provincii, za ľudí, ktorí sa stávajú nástrojom v Božích rukách. Oslavovať našu minulosť s vďačnosťou znamená uznanie, že Boh zasiahol v našej histórii a stále zasahuje. Začína sa rok osláv, ale zároveň aj záväzkov a iniciatívy, ktoré prispejú k oživeniu nášho povolania a nášho poslania,“ dodal Don Murguía Villalobo, provinciál, vo svojom liste.

Oslavy sa konajú aj v Ekvádore – v pondelok 28. januára si pripomenuli 125. výročie príchodu saleziánov do krajiny. Prví misionári sa vylodili v Guayaquil 12. januára 1888 a do Quita pricestovali 28. januára. Don Bosco, ktorý zomrel tri dni na to, 31. januára, sa o ich príchode ešte stihol dozvedieť a poslať im požehnanie.

Pri príležitosti osláv boli otvorené nové priestory, ktoré spojili saleziánske mediálne zložky v krajine. Požehnaniu budovy predsedal provinciál, don Marcelo Farfán a mnoho saleziánov a pracovníkov médií. Zároveň bolo požehnaná aj nová komunita, zasvätená Božskému srdcu Ježišovmu, ktorá sa bude osobitne starať o saleziánov so zdravotnými ťažkosťami.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.