Októbroví saleziánski svätí

(Rím, Taliansko, 4. októbra 2013) – Mesiac október s nie menej ako 4 príkladmi saleziánskej svätosti ponúka škálu inšpiratívnych vzorov. Sú to blahoslavený Albert Marvelli, blahoslavená Alexandra Mária da Costová, svätý Alojz Guanella a blahoslavený Michal Rua.

5. október: blahoslavený Albert MarvelliKresťanský laik, ktorý vyrástol v saleziánskom oratóriu v Rimini. Albert svoju vieru rozvíjal ráznym rozhodnutím: „Môj program sa dá zhrnúť jedným slovom: svätosť.“ Žil svoju vieru najmä v politickej a sociálnej práci, ktorú chápal ako službu spoločnému dobru: „S Pánovou pomocou túžim a som odhodlaný byť vždy príkladom svojim spolupracovníkom a obraňovať svoju vieru za akýchkoľvek podmienok, bez ľudského uznania a so svojou mysľou vždy zameranou na väčšiu slávu Boha.“

13. október: blahoslavená Alexandra Mária da CostováSpomienka na blahoslavenú Alexandru Máriu da Costovú sa tento rok zhoduje s oslavami Mariánskeho dňa v Roku viery, kedy pápež František obnoví zasvätenie sveta Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Bola to vrúcna túžba blahoslavenej Alexandry, saleziánskej spolupracovníčky, blahorečenej Jánom Pavlom II. O toto zasvätenie požiadala na Ježišov príkaz s pomocou svojho duchovného vodcu, jezuitu pátra Pinha Svätého Otca po prvýkrát v roku 1936. Požiadavku zopakovali niekoľkokrát a zasvätenie bolo nakoniec vykonané Piom XII. v Ríme 31. októbra 1942.

24. október: svätý Alojz GuanellaVyrastal v školách dona Bosc a asvätého Jozefa Cottolenga. Alojz Guanella bol majstrom viery a lásky k blížnym, hlboko duchovným človekom, ktorý ponúkol celú svoju bytosť Bohu. Prostredníctvom svojej osobnej morálnej celistvosti bol svedkom Božej prítomnosti medzi chudobnými tohto sveta originálnym a hrdinským spôsobom. „Odním pocit beznádeje a priveď všetkých ľudí k Bohu,“ zhŕňa prácu dona Alojza Guanellu, muža, ktorý zasvätil svoj život ľuďom bez domova a starým, a mladým s mentálnym postihnutím, fyzickým postihnutím, alebo inými morálnymi problémami.

29. október: blahoslavený Michal Rua„Don Rua bol najvernejším, a teda najskromnejším a najodvážnejším synom dona Bosca. (…) Následník dona Bosca: syn, učeník, napodobňovateľ… Robil z príkladu svätca školu, zo svojho života históriu, zo svojho riadenia spritualitu, zo svojej svätosti vzor. Bol zdrojom, prúdom, riekou.“ S týmito slovami z 29. októbra 1972 navždy opísal ľudskú a duchovnú osobnosť dona Ruu pápež Pavol VI. Cesta dona Ruu k svätosti bola poznačená odovzdanosti Ježišovi v Eucharistii a Márii Pomocnici kresťanov, troma sľubmi a totálnou oddanosťou donovi Boscovi. Jeho hrdinský príklad je dokonalým svedectvom saleziánskej svätosti.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.