Online biblická liga Bibliq spúšťa prihlasovanie do nového ročníka

(Bratislava, 9. januára 2023) – Pochopiť evanjelium Sv. Jána v nových súvislostiach. To ponúka v tomto ročníku inovatívna biblická súťaž s názvom Bibliq z dielne saleziánskeho pastoračného tímu. Online liga, postavená na princípoch hry, približuje mladým ľuďom Bibliu a pomáha im budovať návyk čítať ju denne. Prihlasovanie do druhého ročníka sa otvára 9. januára.

Krátke state z Evanjelia podľa Jána doplnené videom, mapami či vysvetľujúcimi obrázkami alebo krátkym biblickým slovníkom. To všetko nájdu mladí v denných lekciách v Bibliqu, ktoré čítajú počas troch mesiacov, a získavajú za ne body. Online súťaženie navyše dopĺňajú aj offline tímové úlohy, ktoré majú do súťaže vniesť osobnejší rozmer a utužiť kamarátstva.

„Cieľom je, aby mladí pochopili, akými rôznymi spôsobmi sa dá čítať Sväté písmo. Chceme im ukázať, že mnohé veci, ktorým my v dnešnej dobe nerozumieme, majú logické a často až fascinujúce vysvetlenie a že Sväté písmo je tak naozaj univerzálnou knihou,“ hovorí Ján Holubčík, delegát pre pastoráciu mládeže u Saleziánov don Bosca.

Nielen pre mladých zo saleziánskeho prostredia

Hoci Bibliq vznikol v saleziánskom prostredí, je určený pre kohokoľvek, koho láka spoznať nových ľudí naprieč Slovenskom, nadobudnúť vzťah ku Svätému písmu a teda aj dať nový rozmer vzťahu s Bohom.

Mladí súťažia v 3- až 5-členných tímoch, ktorých súčasťou je aj sprievodca – farár, katechéta, animátor, rehoľná sestra či brat. Jeho úlohou je prihlásiť tím a sprevádzať ho počas celého trvania súťaže. Počet tímov, ktorí sa môžu prihlásiť do ligy, je obmedzený.

„Máme odozvy, že mladí zapojení do Bibliqu si po skončení súťaže vo viacerých prípadoch zaobstarali vlastnú Bibliu a snažili sa ju naďalej čítať denne. Mnohí sa tiež vyjadrili, že vďaka Bibliqu lepšie rozumejú princípom, v rámci ktorých je napísané Sväté písmo, čo zmenilo ich celkový pohľad naň,“ uvádza Marta Baňasová, FMA, radkyňa pre pastoráciu mládeže Inštitútu dcér Márie Pomocnice.

O Bibliqu

Bibliq je 4-mesačná online liga, ktorá prebieha od konca januára do konca mája. Ide o webovú aplikáciu prispôsobenú pre mobily, dá sa do nej vstúpiť aj cez počítač. Jej vyvrcholením je Veľká biblická víkendovka v júni. Je určená dievčatám a chlapcom od 8. ročníka ZŠ do 2. ročníka SŠ. Na jej vývoji takmer dva roky pracoval Saleziánsky pastoračný tím zložený z bratov saleziánov, sestier saleziánok a laických dobrovoľníkov. Obsahy tvoria účastníci a absolventi teologického kurzu Teológia pre mladých spolu s niektorými teológmi a teologičkami spomedzi bratov saleziánov a sestier saleziánok. Odborným garantom a recenzentom je biblista. Každý rok sa číta jedna kniha Svätého písma, v tomto ročníku to bude Evanjelium podľa Jána.

Pravidlá ligy:– je určená pre 8. ročník ZŠ až 2. ročník SŠ;- súťažia 3- až 5-členné tímy,- čítajú online lekcie, plnia offline tímové úlohy a získavajú body;- trvá od februára do mája, v júni prebehne Veľká biblická víkendovka – finále, kde sa mladí stretnú osobne;- každý tím potrebuje sprievodcu – dospelú osobu, ktorou môže byť kňaz, katechéta, rodič či animátor;- prihlasovanie prebieha do 1. februára.

Viac informácií je na www.bibliq.online.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.