Online stretnutie saleziánskych direktorov pozdravil aj don Artime

(Bratislava, 21. januára 2021) – Počas situácie zákazu vychádzania sa direktori saleziánskych domov slovenskej provincie stretli na plánovanom programe formou online. Stretnutie sa konalo v utorok a stredu 19. a 20. januára dopoludnia. Spolu 35 saleziánov – direktori, členovia provinciálnej rady a provinciálni delegáti – s provinciálom Petrom Timkom si najprv vypočuli video-pozdrav hlavného predstaveného a potom rozprávali o skúsenostiach života komunít počas obdobia pandémie. Neobišli ani tému karantény, v ktorej sa niektoré komunity ocitli v uplynulom období, a čo to podnietilo v spolubratoch. Dvaja direktori sa podelili aj so skúsenosťou služby v nemocniciach, do ktorej sú zapojení niektorí saleziáni.

Hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime povzbudil slovenských spolubratov, aby boli odvážni a nebáli sa kráčať vpred v duchu saleziánskej charizmy. Provinciál don Peter Timko ponúkol spolubratom niekoľko myšlienok ako vnímať aktuálnu situáciu v perspektíve nádeje, pričom sa dotkol aj otázky, do čoho vlastne vkladáme nádej. „Táto situácia s covidom akoby to ešte viac podčiarkla. Do čoho vkladáme nádej? Kde tá naša nádej je?“ A pripomenul aj nového ctihodného saleziánskej rodiny, dona Ignáca Stuchlého (prvého provinciála saleziánov v Československu) a jeho slová: Pracujme, kým je deň. Keď príde noc, Pán sa postará.

V druhej, formačnej časti stretnutia, predstavil provinciál dokument Manuál saleziánskeho direktora a následne spolubratia diskutovali o skúsenostiach animácie saleziánskeho diela. Záver dvojdňového online stretnutia patril informáciám z jednotlivých sektorov poslania.

Napriek iným časovým pásmam, ale práve vďaka forme online, sa na stretnutí zúčastnili aj direktori saleziánskych komunít z Baku v Azerbajdžane a z Jakutska v Rusku.

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.