ONLINE výstava ku storočnici Pavla Alberu a video-rozhovor (+VIDEO)

(Turín, 22. januára 2021) – Rok 2021 je v saleziánskej rodine venovaný donovi Pavlovi Alberovi, druhému nástupcovi dona Bosca, z príležitosti storočnice jeho odchodu na večnosť – zomrel v Turíne na Valdoccu 29. októbra 1921.

V 12-minútovom video-rozhovore salezián koadjútor Paolo Vaschetto ponúka zaujímavé a výstižné predstavenie jeho života.

VIDEO v angličtine

VIDEO v taliančine

Don Albera je zakladateľom saleziánskeho diela vo Francúzsku, kde bol známy ako „malý Don Bosco“ a to pre svoju prívetivosť a pozornosť spojenú s duchom iniciatívy. Ako člen hlavnej rady a zástupca dona Ruu navštívil saleziánske diela v mnohých častiach sveta. Pamätná bola jeho trojročná cesta, počas ktorej sa stretol so všetkými saleziánskymi komunitami po celej Amerike, od Ohňovej zeme na ďalekom juhu až po New York.

Keď mal don Albera ako hlavný predstavený na starosti kongregáciu, ktorej polovica spolubratov bola priamo vtiahnutá do bojov prvej svetovej vojny – asi 1 500 z 3 000 saleziánov bolo povolaných do zbrane, na pomocné práce, ale aj na frontovú líniu – jeho otcovské srdce našlo spôsob, ako sprevádzať týchto saleziánov cez intenzívnu osobnú korešpondenciu. Zachovalo sa veľa listov, ktoré mu boli zaslané z frontu. Vedel s veľkou štedrosťou a obetavosťou viesť saleziánsku rodinu, aby sa postarala o množstvo sirôt, bez ohľadu na ich národnosť.

Don Albera bol inšpirátorom a účastníkom mnohých kongresov Exalievov a Saleziánov spolupracovníkov. Nemožno zabudnúť ani na vzácny poklad jeho duchovných denníkov, ktoré si písal nielen v taliančine, ale aj vo francúzštine a prekvapivo aj v angličtine. Oni nám umožňujú načerpať z duchovnej hĺbky a jemnosti tohto chlapca dona Bosca a spoločníka a neskôr aj nasledovníka Michala Magoneho. Don Albera bol veľkým duchovným učiteľom, po boku ostatných saleziánskych „otcov zakladateľov“.

Salezián koadjútor pán Vaschetto, dlhoročný misionár v Nigérii a Ghane, si teraz v Ríme robí doktorát zo saleziánskych dejín. Pri svojom výskume v Ústrednom archíve saleziánov na saleziánskej Pápežskej univerzite (UPS) našiel skutočný poklad fotografií a dokumentov. Tie poslúžili ako materiál na prípravu výstavy o donovi Alberovi, ktorú 30. januára 2021 oficiálne slávnostne otvorí hlavný predstavený v Múzeu Dom dona Bosca na Valdoccu. Túto výstavu je však možné navštíviť už teraz a to online na webovej stránke múzea TU

ANS, OnMiSDB

 

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.