Organický projekt provincie je schválený

(Šachtičky, 9. mája 2013) – Druhý deň kapitulného stretnutia bol plne pracovný. Stretnutia, debaty a hlasovania prebiehali od deviatej do osemnástej hodiny. Po večeri ešte nasledovalo bohaté večerné slovko a podelenie o putovaní relikvií dona Bosca.

Dopoludnia sa podarilo ukončiť debatu o prípravných materiáloch pre generálnu kapitulu do Ríma. Večer prípravná skupina v zložení Ižold, Michalka, Kňaze, Kačmáry a Ondrej ešte zapracovala pripomienky a pripravila materiál na hlasovanie.

Pozorovateľ Ján Mihálik podrobne predstavil a vysvetlil zámery a proces ohľadom prípravy a realizácie organického projektu. Jeho prezentácia a taktiež práca, ktorá bola odvedená ešte pred samotným stretnutím provinciálnej kapituly priniesli ovocie v podobe svižného a temer jednohlasného schválenia Organického projektu provincie na roky 2013 – 2016.

Na včerajších fotografiách bolo vidno aj zábery z futbalového zápasu. Tak ako chlapci v oratóriách, podobne aj kapitulní otcovia sa rozdelili do dvoch tímov – Borusia a Bayern. Pod vedením kapitánov Figeľa a Reimera sme boli svedkami už odvetného zápasu. Stav na zápasy je vyrovnaný 1:1. Nepríjemnosťou športového zápolenia sú dvaja zranení hráči, provinciálny ekonóm Jožko Sarnecký dokonca s roztrhnutou achilovkou.

Počas večerného slovka o relikvii Peťo Jacko ozrejmil počty materiálov, ktoré boli pripravené a tiež priniesol vyúčtovanie celej udalosti. Ponúkol aj videozáznam asi najdojemnejšej chvíle celého putovania – zastávku v Cerovej pri don Ernestovi. Záver dňa patril bratskému podeleniu o konkrétnych zážitkoch a skúsenostiach z jednotlivých miest.

Foto: Peter Chodelka

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.