Orientačné dni podporuje aj mesto Banská Bystrica

(Banská Bystrica, 13. marca 2019) – Orientačné dni je názov preventívneho programu, ktorý už tretí rok ponúkajú saleziánske mládežnícke organizácie Laura a Domka základným a stredným školám v Banskej Bystrici. V piatok 1. marca 2019 primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko podpísal so zástupcami Laury a Domky memorandum o spolupráci v oblasti rozvoja vzdelávania a výchovy mládeže na základných školách. Podpisom dokumentu obe strany potvrdili vzájomnú spoluprácu pri rozvoji Orientačných dní.

„Je to ďalší krok vpred. Tešíme sa, že mesto sa za tento projekt postavilo a spájame sily pri hľadaní cesty pre kvalitnú a atraktívnu formu prevencie v triednych kolektívoch,“ vysvetľuje koordinátorka projektu Paulína Mäsiarová.

Orientačné dni predstavujú trojdňový zážitkový program pre triedne kolektívy žiakov. Kurzy sú zamerané na integrálny rozvoj mladého človeka, na prácu s triednym kolektívom a na primárnu prevenciu sociálno-patologických javov prostredníctvom zážitkovej pedagogiky. Kurz je prispôsobený situácii v danej triede a ich problémom. Trieda si spoločne vyberá, akej z ponúkaných tém sa na kurze bude venovať. Školiteľský tím zložený z odborníkov v pedagogike a psychológii po konzultácii s triednym učiteľom pripravuje každý kurz na mieru. Kurz trvá 3 dni od utorka do štvrtka od 8:00 do 16:00 hod. v priestoroch saleziánskeho strediska v Sásovej.

V priebehu dvoch rokov sme pripravili 35 kurzov pre žiakov a študentov z ôsmych škôl v Banskej Bystrici. „Záujem narastá, každá trieda chce po skončení kurzu prísť opäť,“ vysvetľuje školiteľ Jozef Špalek. „Na kurzoch kladieme dôraz na silný zážitok a jeho následnú reflexiu, aby sa z neho stala konkrétna skúsenosť. Decká k nám prichádzajú bez očakávaní a s určitou skepsou. To, čo tu zažijú ich potom veľmi pozitívne prekvapí,“ vysvetľuje školiteľka Magdaléna Mikulová.

Podrobnejšie informácie o Orientačných dňoch nájdete na stránke www.orientacnedni.sk a fotografie z kurzov na facebookovej stránke Orientačné dni Banská Bystrica.

Zdroj: sbb.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.