Orientačné dni v Banskej Bystrici vytvárajú nové ponuky pre rodičov, učiteľov aj vychovávateľov

(Banská Bystrica, 9. decembra 2021) – Projekt s názvom Orientačné dni sa už viac ako 40 rokov šíri Európou a od roku 2017 našiel svojich priaznivcov a stále miesto aj v saleziánskom stredisku v Sásovej v Banskej Bystrici. Odvtedy tri dni plné zážitkov, sebaskúsenosti a budovania vzťahov ovplyvnilo približne 1 570 žiakov a študentov základných a stredných škôl. Odozvy na tento systém práce so sebou ako aj s celou triedou sú pozitívne a čím ďalej, tým viac škôl má záujem pre svoje triedne kolektívy využiť túto ponuku.

Popri Orientačných dňoch vznikli aj ďalšie aktivity, ktoré vyplynuli z potrieb širokého spoločenstva ľudí, ktorí žiakov a študentov sprevádzajú a vychovávajú. Jednou z nich je podporný manuál pre triednych učiteľov, ktorí so svojou triedou absolvovali kurz Orientačných dní a v ich myšlienke chcú pokračovať aj počas bežného školského života, či už v rámci triednických hodín alebo špecifických dní.

Z dielne Orientačných dní pochádza aj ďalší projekt – Rodičko. Ide o inšpiratívne večery (nielen) pre rodičov, učiteľov a vychovávateľov, ktorí chcú viac a lepšie porozumieť svetu, v ktorom vyrastajú ich deti a samozrejme aj im samotným. Kvalitní lektori, skúsení a zbehlí v aktuálnych témach sa prihovárajú online raz mesačne a snažia sa odpovedať na všetky otázky, ktoré im sledujúci adresujú. O potrebe takéhoto formátu hovorí aj bohatá účasť online sledovateľov – priemerne 200 na jedno stretnutie. Do decembra 2021 už prebehlo 10 online „rodičovských stretnutí“. Priame prenosy z Rodička môžete sledovať na stránke sbb.sk/rodicko.

Zatiaľ poslednou novinkou je PORADŇA. Poradňa je odpoveďou najmä pre rodičov, učiteľov a vychovávateľov, ktorí tápu a hľadajú ako ďalej – či už s vlastnými deťmi, deťmi zverenými alebo aj sami so sebou. Jej vznik vyplynul z potrieb všetkých tých, ktorí sa potrebujú zorientovať v problémoch v triede (šikana, ponižovanie, vyčleňovanie, úzkosti, depresie, poruchy príjmu potravy), osobných problémoch (ne/komunikácia, výchovné ťažkosti, odmietanie dieťaťom, rozvod, vyhorenie) alebo v témach ako záškoláctvo, podozrenie na poruchy učenia, komunikácia s dieťaťom v odpore a pod.

Keďže osobný kontakt je nenahraditeľný, poradňa je aktuálne prioritne orientovaná na Banskú Bystricu a farnosť Panny Márie Pomocnice v Sásovej. V prípade záujmu o rozhovor či stretnutie je možné napísať na rodicko.poradna@sbb.sk alebo osobne osloviť zástupcov Orientačných dní či Poradne.

„Orientačné dni, Rodičko, Poradňa… za všetkými týmito projektami stojí celý tím dobrovoľníkov a nadšencov, ktorí nemajú problém ísť za hranice vlastnej fantázie a obetovať čas, priestor a svoju energiu pre druhých. Už pár rokov sa neboja snívať a ich sny nadobúdajú konkrétny rozmer služby – rôznymi spôsobmi. Sme tu aj pre vás. Dajte nám o sebe vedieť. Záleží nám na vás,“ povedala psychologička a terapeutka Dominika Hajkovská, členka dobrovoľníckeho tímu.

Zdroj: sbb.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.